WAAROM ZIJN ALLE MATERIALEN VAN SCIENTOLOGY VAN AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN VOORZIEN?

Elke grote religie zou wensen dat ze de oorspronkelijke geschreven en gesproken woorden van hun stichters nog bezat. Omdat Scientology in deze moderne tijd werd ontwikkeld, zijn haar geschriften en bandopnamen nog beschikbaar en te controleren. Vandaar dat de Kerk in staat is om de nalatenschap van L. Ron Hubbard te bewaren en te waarborgen dat de religie altijd conform de oorspronkelijke leer beschikbaar blijft.

Het was de wens van de heer Hubbard dat de geschriften van Scientology niet alleen onveranderd bleven, maar ook te allen tijde onder het toezicht van de Kerk zouden vallen. Omdat hij daarnaast ook de materialen ontwikkelde die betrekking hebben op het bestuur van de Kerken, zijn ook deze werken bewaard en beschermd.

Scientology en Dianetics bevatten methoden die werken als ze exact worden toegepast. Als ze veranderd worden, zullen de gewenste resultaten uitblijven.

Om de geschriften te beschermen en ervoor te waken dat ze nooit veranderd of misbruikt konden worden voorzag de heer Hubbard alle religieuze materialen van een auteursrecht. En om te garanderen dat Dianetics en Scientology niet voor verkeerde doeleinden gebruikt konden worden, voorzag hij veel van de woorden en symbolen die de religie aanduiden van een handelsmerk. Deze auteursrechten en handelsmerken vormen een juridisch mechanisme waarmee wordt veiliggesteld dat de religieuze technologieën van Scientology volgens een vaste standaard worden toegepast en dat ze exact in overeenstemming zijn met de originele geschriften en niet kunnen worden veranderd door rechtenschending of misbruik.

In de voorbije jaren hebben veel mensen op oneerlijke wijze geprobeerd te profiteren van de methoden van Dianetics en Scientology. Ze zijn ontwikkeld voor spirituele verlossing, niet voor iemands financiële voordeel. Door de handelsmerken en auteursrechten in eigendom te houden en toe te zien op het gepast gebruik ervan, voorkomt de Kerk dat dergelijke schadelijke praktijken plaats kunnen vinden.