WAT IS DE STICHTING DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN?

De Weg naar een Gelukkig Leven van L. Ron Hubbard is een leidraad die 21 leefregels beschrijft die gebaseerd zijn op het gezond verstand. Elk ervan gaat uit van de basisgedachte dat men elkaar nodig heeft om voort te bestaan en dat er zonder universele broederschap geen vreugde en geen geluk bestaat. In de eerste 30 jaar nadat het was uitgegeven werden er bijna 100 miljoen exemplaren van het boekje van hand tot hand doorgegeven en brachten zo een wereldwijde beweging op gang. Om die beweging te ondersteunen en om het boekje nog verder te verspreiden werd de Internationale Stichting voor de Weg naar een Gelukkig Leven in Glendale, Californië, in het leven geroepen.

Hier leren onderwijzers, wetgevers, directeuren en hoogwaardigheidsbekleders hoe ze De Weg naar een Gelukkig Leven kunnen implementeren in de gebieden waar zij verantwoordelijk voor zijn. Het boekje wordt nu onder meer gebruikt door de Nationale politie van Honduras, de secretaris-generaal van het Filippijnse Rode Kruis en het Congres voor Rassengelijkheid. De Weg naar een Gelukkig Leven vormt bovendien de basis van een hervormingsprogramma voor criminelen, dat eveneens gebruik maakt van de werken van L. Ron Hubbard en inmiddels onder de naam Criminon in meer dan 2000 gevangenissen geleverd wordt.

Om de voorschriften uit het boekje tot leven te brengen werd er een reeks non-profit commercials geproduceerd die nu dagelijks te zien zijn op alle continenten. Tevens werd er in 2009 een film gemaakt van het boekje De Weg naar een Gelukkig Levendie nu beschikbaar is in 17 talen.