WAT IS AUDITING?

Hoewel de filosofische werken van L. Ron Hubbard in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden, kan alleen auditing er voor zorgen dat men hogere staten van spiritueel bewustzijn kan verkrijgen.

Het doel van auditing is om iemand zijn spirituele identiteit en zijn bekwaamheid terug te geven. Dit wordt bereikt door: (1) de persoon te helpen zich te ontdoen van spirituele beperkingen; (2) persoonlijke bekwaamheden te vergroten.

Het is duidelijk gebleken dat beiden nodig zijn om iemands volledige spirituele potentieel te bereiken. Via auditing ontdoet men zich van de pijnlijke ervaringen van het leven en verbetert men het vermogen om te confronteren en om om te gaan met alle zaken van het leven.

Door middel van auditing is iemand in staat naar zijn eigen bestaan te kijken en om hem te laten inzien wat hij is en waar hij is. Er bestaan enorme verschillen tussen auditing, wat een religieuze praktijk is, en andere praktijken. Tijdens auditing wordt er geen gebruik gemaakt van hypnose, trance-technieken of medicijnen. De persoon die wordt geauditeerd is zich volledig bewust van alles wat er gebeurt. Auditing is precies en grondig omschreven en bestaat uit exacte procedures.

Iemand die getraind en gekwalificeerd is om mensen te helpen door middel van auditing, wordt een auditor genoemd. Auditor wordt gedefinieerd als iemand die luistert, van het Latijnse audire, dat horen of luisteren betekent. Een auditor is een geestelijke, of geestelijke in opleiding, van de Scientology Kerk.

Iemand die auditing ontvangt wordt een preclear genoemd — dat wil zeggen, "iemand die nog niet Clear is". Een preclear is iemand die door middel van auditing meer over zichzelf en het leven ontdekt. De periode waarin een auditor een preclear auditeert wordt een auditingsessie genoemd. Een sessie vindt plaats op een door de auditor en preclear afgesproken tijd.

Bij auditing wordt er gebruik gemaakt van bepaalde processen — dit zijn exacte vragenlijsten of aanwijzingen die door een auditor worden gegeven om iemand te helpen gebieden van spiritueel leed te vinden, dingen over zichzelf te weten te komen en zijn staat van zijn te verbeteren. Er zijn heel veel verschillende auditingprocessen en elk ervan verbetert iemands vermogen om een deel van zijn bestaan onder ogen te zien en aan te pakken. Wanneer het specifieke doel van een proces is bereikt, wordt het proces beëindigd en kan vervolgens met een nieuw proces worden begonnen dat een ander deel van het leven van de persoon behandelt.

Men zou natuurlijk een onbeperkt aantal vragen kunnen stellen die een persoon al dan niet zouden kunnen helpen. Dianetics en Scientology bevat daarentegen, door het werk van L. Ron Hubbard, de exacte vragen en aanwijzingen om spirituele vrijheid tot stand te kunnen verwezenlijken. De vragen of aanwijzingen van het proces helpen iemand om een bepaald gedeelte van zijn bestaan onder de loep te nemen. Wat er wordt gevonden, varieert natuurlijk van persoon tot persoon, omdat ieders ervaringen verschillend zijn.

Ongeacht de ervaringen of achtergrond wordt de persoon geholpen om niet alleen gebieden van spiritueel leed of moeilijkheden in zijn leven te lokaliseren, maar ook de bron van dat leed. Door dit te doen is de persoon in staat om zichzelf te bevrijden van ongewenste barrières die zijn natuurlijke vermogens remmen, stoppen of afstompen en deze vermogens te vergroten zodat hij slimmer en spiritueel bekwamer wordt.

Er zijn geen willekeurige methoden van auditing, geen onvoorspelbare resultaten of lukrake toepassingen. Wanneer men in auditing zit doet men niet aan vage, vrije associatie. Elk proces is exact in haar ontwerp en toepassing en geeft bij correcte toepassing een duidelijk omschreven resultaat. Scientology auditing kan iedere persoon vanuit spirituele blindheid tot de hoogste staten van weten brengen.