KUNNEN ANTIBIOTICA OOK MIJN DEELNAME AAN AUDITING VERHINDEREN?

Nee. Antibiotica werken anders dan drugs. Een preclear die op recept van een arts antibiotica gebruikt, moet dit laten weten aan het hoofd van de auditingafdeling, maar het vormt geen beletsel om auditing te krijgen. Veel mensen beweren zelfs dat antibiotica sneller en effectiever helpen wanneer men tegelijkertijd auditing krijgt.