MOETEN AUDITORS ZICH HOUDEN AAN EEN GEDRAGSCODE?

Auditors houden zich aan een zekere gedragscode die bekendstaat als de Auditors Code De Auditor’s Code bestaat uit serie regels die precies gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat de persoon die wordt geauditeerd zoveel mogelijk vooruitgaat. De Auditor’s Code is in de loop van vele jaren observatie ontwikkeld en is de ethische code die het gedrag van een auditor bepaalt.

Auditing heeft het meeste succes wanneer de auditor volgens deze code te werk gaat. Zo is bijvoorbeeld, een doel bij auditing om de zekerheid te herstellen die iemand ten aanzien zijn eigen gezichtspunt heeft. Vandaar dat de code de auditor ronduit verbiedt de persoon die hij auditeert te vertellen wat hij over zichzelf zou moeten denken, of een mening te geven over wat er geauditeerd wordt.

Auditing moet plaatsvinden binnen een kader van volledig vertrouwen. Dus, evenals bij geestelijken van andere religies, vereist de Auditors Code dat auditors de communicatie van parochianen onder volledige vertrouwelijkheid behandelen.

De eigenschappen die door de Auditorscode worden bijgebracht zijn in feite die eigenschappen die als de beste in de mens worden beschouwd. Een auditor legt vriendelijkheid aan de dag, affiniteit, geduld en andere deugden bij het helpen van de persoon die wordt geauditeerd om bepaalde terreinen te confronteren waarin zich ontsteltenissen en moeilijkheden bevinden.