DE AUDITOR’S CODE

Deze code deed zijn intrede als een hoofdstuk van het boek Dianetics: De oorspronkelijke Stelling (later hernoemd: De dynamische krachten van het leven), geschreven door L. Ron Hubbard in 1947 en voor het eerst uitgegeven in 1951. Vervolgens leverden de vele uren auditing die door andere auditors gegeven, de heer Hubbard informatie die hij kon toepassen om de code te verfijnen en daarmee de discipline van het auditeren te verbeteren. De Auditor’s Code is in de jaren 1950 en 1960 verschillende malen herzien en de definitieve versie is in juni 1980 gepubliceerd .

De Auditorscode is een elementair hulpmiddel voor auditing en het leven. En zoals L. Ron Hubbard schreef in Dianetics, omlijnt "De Auditorscode het voortbestaans gedragspatroon van de mens. Een Clear handelt min of meer automatisch volgens deze code.” De basisaxioma's van Dianetics en Scientology omvatten de grondbeginselen van het denken zelf; dus wat in auditing werkt, werkt ook in het leven.

Hierbij beloof ik mijzelf als auditor aan de Auditor’s Code te houden.

1. Ik beloof in sessie niet te evalueren voor de preclear of hem te zeggen wat hij over zijn case moet denken.

2. Ik beloof in of buiten de sessie de case of de successen van de pc niet te invalideren.

3. Ik beloof op een pc alleen, op de standaard manier, Standaard Technologie toe te passen.

4. Ik beloof mij te houden aan alle voor auditing gemaakte afspraken.

5. Ik beloof een pc niet te auditeren als hij niet voldoende rust heeft gehad of als hij lichamelijk vermoeid is.

6. Ik beloof een pc niet te auditeren als hij onvoldoende heeft gegeten of honger heeft.

7. Ik beloof veelvuldige verandering van auditors niet toe te staan.

8. Ik beloof niet met een pc mee te leven maar effectief te zijn.

9. Ik beloof niet toe te laten dat de pc de sessie op zijn eigen determinisme beëindigt, maar die actiecyclussen af te maken die ik begonnen ben.

10. Ik beloof in sessie nooit van een pc weg te lopen.

11. Ik beloof in sessie nooit kwaad te worden op een pc.

12. Ik beloof elke belangrijke case-actie te auditeren tot een zwevende naald.

13. Ik beloof een actie nooit verder te auditeren wanneer dit tot een zwevende naald heeft geleid.

14. Ik beloof de pc in sessie zijndheid te schenken.

15. Ik beloof de processen van Scientology niet met andere praktijken te vermengen, tenzij de pc lichamelijk ziek is en alleen medische middelen zullen helpen.

16. Ik beloof in sessie met de pc in communicatie te blijven, en zijn communicatie niet af te breken of toe te laten dat hij overrunt.

17. Ik beloof dat ik geen opmerkingen, uitdrukkingen of enturbulatie in een sessie zal introduceren, die de pc van zijn case afleiden.

18. Ik beloof, wanneer dat in de sessie nodig is, de pc het proces of de auditingopdracht te blijven geven.

19. Ik beloof een pc geen verkeerd begrepen opdracht te laten uitvoeren.

20. Ik beloof in sessie over de fouten van de auditor geen uitleg te geven en ze niet te rechtvaardigen of goed te praten, of deze fouten nu echt of vermeend zijn.

21. Ik beloof de huidige toestand van de case van een preclear alleen te beoordelen aan de hand van standaard gegevens over case-supervisie en daar niet van af te wijken omdat de case zogenaamd anders is.

22. Ik beloof de geheimen die een pc in een sessie heeft onthuld, nooit te gebruiken voor bestraffing of persoonlijk voordeel.

23. Ik beloof werkbladen van sessies nooit te vervalsen.

24. Ik beloof erop toe te zien dat elke donatie die ontvangen is voor auditing, wordt terugbetaald volgens de beleidsregels van de Claims Verification Board, indien de pc niet tevreden is en er binnen drie maanden na de auditing om vraagt, waarbij de enige voorwaarde is dat hij verder geen auditing of training meer mag ontvangen.

25. Ik beloof Dianetics of Scientology niet slechts te propageren om ziekten te genezen of geesteszieken te behandelen, omdat ik goed weet dat ze bedoeld zijn voor geestelijke vooruitgang.

26. Ik beloof volledig samen te werken met de bevoegde organisaties van Dianetics en Scientology om het ethische gebruik en de ethische toepassing van deze onderwerpen te waarborgen.

27. Ik beloof te weigeren toe te staan dat iemand onder het mom van “geestelijke behandeling” lichamelijk verwond, ernstig mishandeld, geopereerd of gedood wordt.

28. Ik beloof seksuele vrijheden of aanranding ten opzichte van patiënten niet toe te staan.

29. Ik beloof te weigeren toe te laten dat iemand die krankzinnig is, wordt opgenomen in de gelederen van beoefenaars.