DE CODE VAN EEN SCIENTOLOOG

De code van een scientoloog werd in 1954 voor het eerst uitgegeven Met deze code voorziet L. Ron Hubbard scientologen van richtlijnen om door middel van sociale hervorming te strijden voor mensenrechten en gerechtigheid. Deze code is van essentieel belang voor elke scientoloog die actief is in de samenleving. Hij werd herzien in 1969 en nogmaals in 1973. De code zoals die hier wordt gegeven, is de uiteindelijke versie.

Als scientoloog beloof ik mij te houden aan de Code van Scientology voor het welzijn van allen:

1. Te zorgen dat scientologen, het publiek en de pers juist geïnformeerd blijven over Scientology, de wereld van de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappij.

2. Het beste dat ik van Scientology ken naar mijn beste vermogen te gebruiken om mijn familie, vrienden, groepen en de wereld te helpen.

3. Te weigeren een preclear of groep, van wie ik niet oprecht denk dat ik hem kan helpen, voor auditing te accepteren en geld van hem aan te nemen.

4. Elk misbruik tegen het leven en de Mensheid, in welke vorm dan ook, openlijk aan de kaak te stellen en alles te doen wat in mijn vermogen ligt om daaraan een einde te maken.

5. Alle praktijken op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg te onthullen die lichamelijk schade berokkenen, en te helpen die praktijken af te schaffen.

6. Te helpen het veld van de geestelijke gezondheidszorg in orde te brengen en in orde te houden.

7. In het veld van de geestelijke gezondheidszorg een atmosfeer van veiligheid en zekerheid teweeg te brengen door de bestaande misbruiken en wreedheden met wortel en tak uit te roeien.

8. Echte humanitaire inspanningen op het gebied van de mensenrechten te ondersteunen.

9. Het beleid van gelijke rechten voor allen te aanvaarden en dat te gebruiken.

10. Te werken aan vrijheid van meningsuiting in de wereld.

11. Actief de onderdrukking die er bestaat ten aanzien van kennis, wijsheid, filosofie of informatie die de Mensheid zou kunnen helpen, aan de kaak te stellen.

12. Vrijheid van religie te ondersteunen.

13. Scientology organisaties en groepen te helpen onderlinge betrekkingen aan te gaan voor gezamenlijke doelen met groepen in de maatschappij.

14. Scientology te onderrichten op zo’n niveau dat zij begrepen en gebruikt kan worden door degenen die het onderricht ontvangen.

15. Te benadrukken dat het iedereen vrijstaat om Scientology als filosofie in al haar toepassingsmogelijkheden en verscheidenheid in de geesteswetenschappen te gebruiken.

16. Te eisen dat Scientology in Scientology organisaties standaard zonder veranderingen wordt toegepast op de terreinen van ethiek, auditing en bestuur.

17. Mijn deel van de verantwoordelijkheid op mij te nemen voor de invloed van Scientology op de wereld.

18. Scientology overal in de wereld te doen toenemen in aantal en kracht.

19. Een toonbeeld te zijn van de doeltreffendheid en wijsheid van Scientology.

20. Van deze wereld een gezondere, betere plaats te maken.