DIANETICS: HET BEGRIJPEN VAN HET VERSTAND

Het Dianetics symbool gebruikt de Griekse letter delta als zijn basisvorm. De groene strepen staan voor de groei, de gele strepen staan voor het leven.

De vier groene strepen staan voor de vier onderverdelingen van de menselijke drang om te overleven zoals die zijn beschreven in Dianetics.

Dianetics: dia (Grieks) door, nous (Grieks) verstand of ziel.

Om precies te begrijpen hoe Scientology wordt gebruikt, zou men iets moeten weten van het onderzoekstraject dat L. Ron Hubbard heeft afgelegd en van de voorloper van Scientology – Dianetics.

Dianetics is een methodiek die kan helpen bij het verlichten van ongewenste gevoelens en emoties, irrationele angsten en psychosomatische ziekten (ziekten veroorzaakt of verergerd door mentale stress).

De meest accurate omschrijving is wat de ziel via het verstand het lichaam aandoet.

Voor 1950, was het heersende wetenschappelijke denken tot de conclusie gekomen dat het verstand van de mens zijn hersenen waren; een verzameling cellen en neuronen en niets meer. Niet alleen nam men aan dat de vermogens van de mens niet konden worden verbeterd, maar men nam ook aan dat als de hersenschors gevormd was, zijn persoonlijkheid eveneens onwrikbaar vaststond. Deze theorieën waren echter onnauwkeurig en als gevolg daarvan heeft de wetenschap nooit een bruikbare theorie ontwikkeld over het verstand, noch een methode om problemen van het verstand op te lossen.

L. Ron Hubbard veranderde dat allemaal met Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand. De publicatie in 1950 markeert een keerpunt in de geschiedenis van de zoektocht van de mens naar een werkelijk begrip van zichzelf.

Net als Scientology is Dianetics gebaseerd op fundamentele principes, die makkelijk te leren zijn, duidelijk als juist kunnen worden aangetoond en nu nog net zo geldig zijn als toen ze in 1950 voor het eerst werden uitgebracht.

In dit deel van de website, zult u vertrouwd raken met de basisbegrippen van Dianetics en hoe het werkt, het doel van Dianetics, en een begrip van de staat van “Clear”.