HET DOEL VAN HET LEVEN

De bondige verwoording van het doel van het leven was een van de meest fundamentele doorbraken van Dianetics. Dit, het dynamische principe van het bestaan van de mens, werd ontdekt door L. Ron Hubbard en van daaruit werden vele tot dan toe onbeantwoorde vragen opgelost.

We kunnen oneindig voortbestaan als doel van het leven beschouwen. Dat de mens probeert voort te bestaan was al lang bekend, maar dat dit zijn voornaamste doel is, is nieuw. Er kan worden aangetoond dat de mens, als levensvorm, in al zijn daden en doelstellingen gehoorzaamt aan dat ene bevel: “BESTA VOORT!”

Dit is de gemeenschappelijke noemer van alles wat leeft en hieruit kwam de doorslaggevende oplossing voor de kwalen en aberraties van de mens voort.

Zodra “Besta voort!” was vastgesteld als de primaire drijfveer die alle activiteiten van een levensvorm verklaarde, was het nodig om verdere studie te maken van de actie van voortbestaan. En uit dat onderzoek kwam naar voren dat als men pijn en plezier zag als deel van de vergelijking, men zo de noodzakelijke bestanddelen had om alle levensactiviteiten te begrijpen.

Voortbestaan is niet alleen het verschil tussen leven en dood. Er zijn verschillende niveaus van voortbestaan.

Hoe beter iemand in staat is om zijn leven te regelen en zijn niveau van voortbestaan te verhogen, hoe meer plezier, rijkdom en voldoening hij zal hebben.

Pijn, teleurstelling en mislukking zijn het resultaat van activiteiten die het voortbestaan belemmeren.

En dus kan van die acties die je wegsturen van pijn en in de richting van plezier leiden, gezegd worden dat ze het voortbestaan bevorderen.