WAT IS AUDITING?

Ofschoon de zuiver filosofische aspecten van het werk van L. Ron Hubbard op zichzelf al voldoende zouden zijn om deze beschaving omhoog te brengen, verschaft alleen auditing een pad dat een ieder in kan slaan en dat naar hogere staten van spiritueel bewustzijn leidt.

Het doel van auditing is om iemands spirituele identiteit en bekwaamheid terug te geven. Dit wordt bereikt door (1) de persoon te helpen elke spirituele onbekwaamheid kwijt te raken en (2) persoonlijke bekwaamheden te vergroten. Het zal duidelijk zijn dat beide nodig zijn om iemands volledige spirituele potentieel te helpen realiseren.

Auditing verwijdert dus die dingen die door pijnlijke ervaringen in het leven aan het reactief verstand zijn toegevoegd en verbetert iemands vermogen om zijn leven onder ogen te zien en aan te pakken.

Door middel van auditing kan iemand naar zijn eigen bestaan kijken en beter onder ogen zien wat hij is, en waar hij is. Er bestaan enorme verschillen tussen de technologie van auditing, een religieuze praktijk, en andere gebruiken. Auditing maakt geen gebruik van hypnose, trancetechnieken of drugs. Degene die wordt geauditeerd is zich volledig bewust van alles wat er gebeurt. Auditing is een nauwkeurig omschreven activiteit met exacte procedures.