INLEIDING

HET ONDERSTEUNEN VAN WERELDWIJDE PROGRAMMA’S
VOOR HET HERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

Het zal je misschien verbazen dat tweederde van de overheden op deze wereld vergeven is van ernstige corruptie. Bijna een kwart van de leiders die vandaag de dag opstaan zijn ervan overtuigd dat ze zich onethisch moeten gedragen om succes te hebben.

Om het verval tegen te gaan en integriteit en vertrouwen te herstellen, schreef L. Ron Hubbard het boek De Weg naar een Gelukkig Leven: Een op gezond Verstand Gebaseerde Gids voor een Beter Leven. Het is volledig niet-religieus en de 21 leefregels kunnen door iedereen worden gebruikt van elk ras, cultuur of geloofsovertuiging om mensen aan te moedigen tot vriendelijkheid, eerlijkheid, en ze de basisvaardigheden aan te reiken om te leven.

De Weg naar een Gelukkig Leven, nu vertaald in 112 talen, heeft rust gebracht in gemeenschappen die door geweld uiteen werden getrokken, heeft vrede gebracht naar gebieden die door burgertwisten waren verwoest en heeft zelfrespect gebracht naar miljoenen mensen – naar scholen, gevangenissen, kerken, jeugdcentra en gemeenschapscentra.

Om iedere sector in de samenleving op een hoger niveau te brengen, is het internationale hoofdkwartier opgericht van de non-profit, seculiere De Weg naar een Gelukkig Leven Foundation in Glendale in Californië. Het is een centrum waar activiteiten over de hele wereld worden gecoördineerd. Door steun van de Scientology kerken en scientologen, wordt De Weg naar een Gelukkig Leven en haar onderwijsmaterialen en programma’s nu in iedere uithoek van deze wereld gebruikt om geleidelijk aan in iedere cultuur een hoger niveau van eerlijkheid, vertrouwen en zelfrespect te bewerkstelligen.