RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN
HET PROGRAMMA

De effectiviteit van De Weg naar een Gelukkig Leven en de impact van haar activiteiten dwingen wereldwijd het respect en de steun af van leraren, welzijnsbegeleiders, onderwijsadviseurs, politieagenten, leiders van leefgemeenschappen, ambtenaren, studenten en ouders.

Driehonderd wetshandhavende instanties, overheidsinstanties en organisaties hebben een partnerschap gesloten met de Stichting De Weg naar een Gelukkig Leven en gebruiken het boekje, het programma en de materialen.

Het lespakket De Weg naar een Gelukkig Leven werd ter beschikking gesteld aan meer dan 8.000 opvoedkundigen, human resources medewerkers en penitentiaire ambtenaren om te gebruiken op scholen, universiteiten, penitentiaire instellingen en bedrijven in de hele wereld. Meer dan 12.000 scholen hebben de materialen van De Weg naar een Gelukkig Leven gebruikt.

Gevangenissen die De Weg naar een Gelukkig Leven gebruiken, hebben een onderwijsprogramma geleverd in 1.500 penitentiaire inrichtingen in 38 landen aan zo’n 150.000 gedetineerden.

Dankzij de steun van de Internationale Scientology Kerk is De Weg naar een Gelukkig Leven een universele en fundamentele beweging geworden die vertrouwen, gezond verstand en kalmte brengt in een problematische wereld.

Het internationale netwerk van vrijwilligers en supporters van De Weg naar een Gelukkig Leven overkoepelt nu 186 landen. Steeds meer vertegenwoordigers van groepen die gewijd zijn aan het bevorderen van normen en waarden wenden dit boekje aan voor eigen gebruik.

REGERINGEN

De Weg naar een Gelukkig Leven is niet in strijd met iemands bestaande religieuze geloofsovertuiging of sociale status. In zekere zin dringt het overal in door. Of je nu een Moslim, een Hindoe of een niet-gelovige bent, het kan een heel treffende boodschap inhouden die van toepassing is op je eigen omstandigheden. – Voormalig minister president, Republiek Guyana, Zuid-Amerika

De Weg naar een Gelukkig Leven is een volmaakt middel om deze jongeren te rehabiliteren. Deze organisatie onderscheidt zich van andere niet-gouvernementele organisaties door haar filosofie en de manier waarop ze die toepast om mensen op te leiden en te rehabiliteren. Jullie gaan heel ver om ervoor te zorgen dat jullie theorie overeenkomt met de praktijk. Ik ben dankbaar voor het werk dat jullie hebben gedaan en ik kijk uit naar een voortdurende samenwerking om dit programma uit te breiden. – Minister voor Jeugd en Sociale Ontwikkeling, Lagos State, Nigeria

Het is echt een gids voor het leiden van een gelukkig en productief leven. De uitdagingen die we van dag tot dag tegenkomen zien er vaak onoverkomelijk uit. Eerlijkheid en vriendelijkheid zijn echter besmettelijk. Als we deze karaktertrekken delen, zal dat van onze wereld een betere plek maken. – Staatssecretaris van het Leger, Washington, DC

“De Vereniging van Verontruste Zakenlieden van Amerika [die het programma van De Weg naar een Gelukkig Leven gebruikt] verdient lof en felicitaties omdat zij jongeren aanmoedigt om het goede voorbeeld te geven, inspanningen ondersteunt om scholen drugsvrij te maken en normen van eerlijkheid, vertrouwen en bekwaamheid aanmoedigt. Jullie programma is inspirerend. Jullie vastbeslotenheid is uitstekend. Jullie boodschap is buitengewoon. Mijn oprechte gelukwensen aan de zakenlieden die betrokken zijn bij dit uitstekende programma. Jullie inspanningen zullen een pad banen dat anderen zeker moeten volgen. – Voormalig gouverneur, Californië

Ik prijs uw inspanningen om de verschillende culturen van de wereld te laten zien hoe ze met elkaar in harmonie kunnen leven. Ik kijk uit naar de dag dat we allemaal de principes volgen die uw boek weergeeft. – Senator van de Verenigde Staten

WETSHANDHAVING

Ik schrijf deze brief naar aanleiding van een van de beste boeken die ik sinds een lange tijd ben tegengekomen – De Weg naar een Gelukkig Leven. Als politieagent kom ik veel situaties tegen, samen met andere agenten, die vaak heel triest zijn. Veel mensen lijken niet in staat te zijn om in zichzelf het goede te vinden. Het boek De Weg naar een Gelukkig Leven moedigt mensen aan om naar die goedheid in zichzelf te zoeken en die goedheid naar anderen te verspreiden. Jullie boek De Weg naar een Gelukkig Leven is het meest noodzakelijke boek dat ooit geschreven is. De timing zou niet perfecter geweest kunnen zijn. Met mijn soort werkzaamheden is jullie boek een geweldig inzicht voor mij geweest. – Politieagent, Hartford, Connecticut

Ik wil hierbij mijn oprechte dank betuigen voor de seminars die aan 180 politieagenten werden gegeven en die gingen over de 21 leefregels van ethiek en moraliteit uit het boek De Weg naar een Gelukkig Leven. Deze seminars hebben ons een goede les geleerd en ons ook doen begrijpen hoe belangrijk het is om politieagent te zijn, wat betekent dat je een goed voorbeeld moet zijn voor de gemeenschap en de samenleving. – Commandant van de Gemeentelijke Politie, Bogotá, Colombia

Het project dat gebaseerd is op het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, heeft op een positieve wijze verschillende gebieden van mijn divisie beïnvloed. In deze belangrijke gebieden heb ik gezien hoe het project bijgedragen heeft tot een vermindering van de criminaliteit en ook heeft geleid tot een positieve verbetering bij de leden van de gemeenschap. In één gebied in het bijzonder was er een daling met meer dan 30% van het misdaadcijfer, in een periode van 6 maanden. – Kapitein, Politiediensten, Los Angeles, Californië

Ik zou met plezier werkloos willen worden, indien we het programma De Weg naar een Gelukkig Leven overal zouden gebruiken. Als mensen respect voor elkaar zouden hebben, zouden ze geen tassen stelen. Er zouden geen aanrandingen of huiselijk geweld zijn. Er zou geen diefstal zijn. Er zou in wezen geen misdaad zijn, als iedereen zich aan de regels van De Weg naar een Gelukkig Leven zou houden. – Hogere politiebeambte, Chiefly Local Area Command, New South Wales, Australië

GEMEENSCHAPSLEIDERS

Ik denk dat het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven heel nuttig is om structuur te geven aan families waar dit ontbreekt of niet effectief is. Omdat positieve waarden de fundering zijn om een sterk gezinsleven op te bouwen, kan dit boekje helpen om de aandacht te vestigen op vertrouwen, liefde, eerlijkheid, de Gouden Regel en om het leven te verbeteren in plaats van het te vernietigen. – Gezinshulp, Californië

Jullie boek biedt veel recht-voor-zijn-raap aanwijzingen om een gezond, drugsvrij leven te leiden. We hebben geluk dat we organisaties hebben zoals die van jullie om te helpen bij het motiveren om een gezond leven te leiden. – Waarnemend Directeur, Kantoor van de Burgerraadsman, Colorado

NADAT we DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN met onze LEERLINGEN hadden gebruikt, waren er GEEN VECHTPARTIJEN MEER, GEEN GEWELD en GEEN MOEILIJKHEDEN. VOLLEDIG HET TEGENOVERGESTELDE van wat er EERDER PLAATSVOND.

Het boek De Weg naar een Gelukkig Leven zou voor iedereen een inspiratie moeten zijn. Het lijdt geen twijfel dat iedereen die het advies volgt dat dit boek bevat, er persoonlijk en op een succesvolle wijze voordeel uit zal halen in zijn leven. – Burgemeester, Californië

We verwijzen onze werknemers dikwijls naar het boekje om hen te helpen hun persoonlijke problemen op te lossen. Eerlijk gezegd is het boekje een bijdrage aan ons succes. – Leidinggevend trainer, Burbank, Californië

De Weg naar een Gelukkig Leven geeft me sterke, stabiele hulpmiddelen die ik kan gebruiken om de echte problemen met betrekking tot medewerkers en verkopers te vinden en op te lossen. Het zorgt ervoor dat ik het juiste kan doen en verstandige ethische beslissingen kan nemen. Het is een krachtig middel voor de hedendaagse zakenwereld. Ik beveel iedereen De Weg naar een Gelukkig Leven aan in het werk en in het leven in het algemeen.” – Vice-president voor Computer Technology, International Media and Entertainment Company

ONDERWIJZERS

De Weg naar een Gelukkig Leven is een waardevolle leidraad voor mijn klas. De tienerjaren zijn een periode waarin jongeren veel vragen hebben en dit boekje is precies wat de student nodig heeft. Het zet hen aan het denken en zet waarden neer die in de wereld van vandaag de dag maar al te vaak ontbreken. – Leraar, Californië, VS

Nadat we De Weg naar een Gelukkig Leven met onze leerlingen hadden gebruikt, waren er geen vechtpartijen meer, geen geweld en geen moeilijkheden – volledig het tegenovergestelde van wat er eerder plaatsvond. – Schooldirecteur, Tel Aviv, Israël

De Weg naar een Gelukkig Leven is belangrijk omdat het een basis legt voor wat jongeren doen met de rest van hun leven. Het geeft echt richting. Het biedt de mogelijkheid om beslissingen te nemen die je toekomst echt vormgeven. De Weg naar een Gelukkig Leven is precies wat elke leraar probeert te bewerkstelligen. – Conciërge van een New Yorkse scholengemeenschap

Met behulp van de stichting De Weg naar een Gelukkig Leven, werden meer dan een miljoen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven verspreid in Palestina en Israël. Dat maakt een enorm verschil. Het kan een rol spelen bij de rehabilitatie van beide volkeren. Het Comité van het Ministerie voor de Verbetering van het Onderwijs heeft richtlijnen gegeven aan alle schoolbegeleiders om de Palestijnse kinderen te onderwijzen met gebruik van De Weg naar een Gelukkig Leven. – Secretaris van Onderwijs, Palestijnse Autoriteiten