VOORTBESTAAN EN HET VERSTAND

In Dianetics stelt L. Ron Hubbard dat het doel van het verstand is problemen aangaande voortbestaan op te lossen.

Het verstand stuurt de persoon bij het streven naar voortbestaan en functioneert daarbij op basis van de informatie die het ontvangt of vastgelegd heeft. Het verstand legt gegevens vast door middel van zogenaamde mentale beeldplaatjes.

Zulke plaatjes zijn in feite driedimensionaal en bevatten kleur, geluid en geur, evenals andere zintuiglijke waarnemingen. Ze bevatten ook de conclusies of veronderstellingen van de persoon. Mentale beeldplaatjes worden voortdurend door het verstand gemaakt, van moment tot moment. Je kan bijvoorbeeld het plaatje nog eens bekijken van wat je vanochtend als ontbijt had, door je je het ontbijt te herinneren. En je kan zo een plaatje terugvinden van een gebeurtenis die vorige week plaatsvond door het je te herinneren of je iets herinneren dat zelfs veel langer geleden is gebeurd.

Mentale beeldplaatjes bestaan in feite uit energie. Ze hebben massa, ze bestaan in de ruimte, en ze volgen een zeer, zeer specifiek patroon, waarvan het meest interessantste is dat ze verschijnen wanneer iemand ergens aan denkt. Als je bijvoorbeeld aan een bepaalde hond denkt, krijg je een plaatje van die hond.

Hoe deze plaatjes worden opgeslagen in het verstand maakt deel uit van het onderwerp “Het Tijdspoor”.