SCIENTOLOGY: KENNIS VAN HET LEVEN

Het Scientology symbool is een S die boven op twee driehoeken staat. De "S" staat voor Scientology. De twee driehoeken zijn belangrijke begrippen in de Scientology religie. De onderste driehoek bestaat uit de eerste letters van affiniteit, realiteit en communicatie die tezamen begrip vormen. De bovenste driehoek bestaat uit een stel factoren die nauw met elkaar verbonden zijn: kennis, verantwoordelijkheid en controle.

Ondanks alles wat Dianetics wist op te lossen op het terrein van het menselijk gedrag en het verstand, was er nog steeds een openstaande vraag: wanneer iemand naar een mentaal beeldplaatje kijkt, wie kijkt er dan naar dat plaatje?

De doorbraak kwam in de herfst van 1951, nadat L. Ron Hubbard vele, vele mensen had geobserveerd die Dianetics gebruikten en had gezien dat er iets gemeenschappelijks was in de ervaringen en verschijnselen. Nadat hij alle relevante onderzoeksgegevens nauwkeurig had bekeken, vond L. Ron Hubbard het antwoord: de mens was niet zijn lichaam en evenmin zijn verstand, maar was een spiritueel wezen. Dit was de bron van alles wat in de wereld goed, fatsoenlijk en creatief is, het individuele wezen zelf. Met deze ontdekking had L. Ron Hubbard de grondslag gelegd voor de Scientology religie, want hij was op het terrein terechtgekomen dat traditioneel tot de religie behoorde: het terrein van de ziel van de mens.

De term ziel had echter in andere religies en praktijken zoveel andere betekenissen gekregen dat er een nieuwe term nodig was om precies datgene weer te geven wat er ontdekt was. De term die L. Ron Hubbard koos was thetan, van de Griekse letter theta (theta symbool) het traditionele symbool voor denken of leven.

De thetan is de persoon zelf, niet zijn lichaam of zijn naam of het fysisch universum, zijn verstand of iets anders. Het is datgene wat zich ervan bewust is dat het bewust is; de identiteit die het individu IS. Het is niet zo, dat men een thetan heeft, iets wat men ergens buiten zichzelf heeft staan; men is een thetan.

Heel relevant voor het onderzoek van L. Ron Hubbard in dit verband was zijn analyse van het verschijnsel dat bekend staat als uittreding. Ofschoon diverse religieuze teksten hier melding van maken, had niemand deze zaak ooit zo zorgvuldig bekeken. Uit zijn onderzoek concludeerde L. Ron Hubbard dat de thetan in staat is zijn lichaam te verlaten en onafhankelijk van het lichaam te bestaan. Eenmaal uitgetreden, kan de persoon zien zonder de ogen van het lichaam, horen zonder de oren van het lichaam en voelen zonder de handen van het lichaam. Hiervóór snapte men maar weinig van die scheiding tussen verstand en lichaam. Door de uittreding die bereikt kan worden met Scientology verkrijgt de persoon de zekerheid dat hij zichzelf is en niet zijn lichaam.