DE DELEN VAN DE MENS

Ten eerste is er het lichaam zelf. Het lichaam is het gestructureerde, materiële geheel of de stoffelijke kant van de mens, hetzij levend, hetzij dood. Het is niet het wezen zelf.

Vervolgens is er het verstand, dat in wezen uit plaatjes bestaat.

Tenslotte, als belangrijkste, is er de thetan.De thetan is geen ding. Het is de schepper van dingen.

Van de drie delen van de mens is de thetan uiteraard het belangrijkst. Zonder de thetan zou er immers geen verstand zijn en ook geen bezieling in het lichaam zitten, terwijl er zonder lichaam of verstand toch bezieling en leven in de thetan zit.