DE THETAN

De thetan (het spirituele wezen) gebruikt zijn verstand als een communicatiecentrum tussen zichzelf en het fysisch universum . Het verstand is niet hetzelfde als de hersenen. De hersenen zijn onderdeel van het lichaam en bepalen niet de intelligentie. Ze kunnen worden vergeleken met een telefooncentrale. Als iemand zou zeggen dat een telefooncentrale de intelligentie van het bedrijf was dat door die centrale bediend werd, zou dit op hetzelfde neerkomen als wanneer men zegt dat de hersenen de intelligentie van iemand waren. Het is gewoon niet waar. De hersenen zijn eenvoudigweg kanalen, waarover, net zoals bij telefoondraden, boodschappen worden overgebracht.

Het verstand verzamelt tijdens zijn bestaan opnamen van de gedachten, conclusies, beslissingen, observaties en zintuiglijke waarnemingen van een thetan. De thetan gebruikt zijn verstand wanneer hij met het leven en het universum omgaat. Het lichaam (met inbegrip van de hersenen) is het communicatiecentrum van de thetan. Het is een fysiek ding, het is niet het wezen zelf.

De thetan is de bron van elke creatie en van het leven. Voor de eerste keer in het bestaan van de mens wordt het volledig duidelijk dat het spirituele wezen onsterfelijk is en beschikt over vermogens die veel groter zijn dan tot nu toe werd voorspeld.

De uittreding van de thetan uit zijn lichaam betekent de realisatie van de doelen die het spiritisme, de mystiek en dergelijke voor ogen hadden en waarschijnlijk nooit bereikt hebben.

Door de erkenning van het bestaan van de thetan wordt vooruitgang in iemands vermogens en bewustzijn mogelijk. Zo'n vooruitgang was niet mogelijk met de praktijken die de mens slechts zien als een lichaam waardoor het dus volledig onderworpen is aan de beperkingen van het materiële universum.

De psychologie was bijvoorbeeld een doodlopende weg ingeslagen. Omdat het denkbeeld van een bezielende factor van het leven geen deel uitmaakt van de psychologie, is zij gedegenereerd tot een praktijk die uitsluitend tot doel heeft om een effect te creëren op levensvormen.

Maar in Scientology houdt men zich rechtstreeks met de thetan bezig. Door zo'n benadering krijgt iemand een grotere spirituele vrijheid, wordt hij intelligenter en bekwamer en wordt elk facet van het leven duidelijker.