DE REIKWIJDTE VAN SCIENTOLOGY

Ofschoon er in wezen vele andere manieren zijn waarop deze principes en andere gebruikt kunnen worden om omstandigheden te verbeteren, hoeft men niet maandenlang Scientology te bestuderen om haar te kunnen gebruiken.

Men heeft de mensen willen doen geloven dat het leven gecompliceerd is en dat men de mens niet kan leren kennen; Scientology heeft echter een tegenovergestelde opvatting: het is niet alleen mogelijk voor iedereen om zichzelf te kennen in de meest volledige betekenis van het woord, maar ook om volledig controle te krijgen over het leven. Bovendien zit Scientology zo in elkaar, dat men makkelijk een enkel principe kan gebruiken om opmerkelijke veranderingen teweeg te brengen.

Maar afgezien van de onmiddellijke verbetering van intermenselijke betrekkingen of het oplossen van de verwarring in iemands leven, maken deze principes in feite deel uit van het gebruik van Scientology. En die toepassing is er voortdurend op gericht om de positie van mensen op de toonschaal omhoog te brengen, om hun ARC te verhogen en om in grote lijnen verbetering aan te brengen op hun drijfveren.

Om de diepgang en reikwijdte van de religie en de feitelijke toepassing van deze en andere principes volledig op waarde te schatten, is het noodzakelijk om enig begrip te krijgen van de belangrijkste toepassingen van Scientology: auditing en training.

eer wilt weten over auditing en training, ga dan naar de sectieDe Toepassing van Scientology .