DE DOELEINDEN VAN SCIENTOLOGY

In april 1965 door L. Ron Hubbard op papier gezet.

Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te hebben, en waar de mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen, dat zijn de doeleinden van Scientology.

Deze doeleinden, die in 1950 voor het eerst werden verkondigd aan een wereld in beroering, liggen ruimschoots binnen het bereik van onze technologie.

Scientology is niet-politiek van aard en verwelkomt iedereen, ongeacht zijn geloofsovertuiging, huidskleur of land van herkomst.

We beogen geen revolutie. We beogen slechts evolutie naar hogere staten van zijn, zowel voor het individu als voor de maatschappij.

We zijn onze doeleinden aan het bereiken.

Na eindeloze millennia waarin de Mens in het ongewisse over zichzelf, zijn verstand en het universum verkeerde, is voor hem de ban gebroken.

Andere pogingen van de Mens zijn overtroffen.

De gezamenlijke waarheden van de wijsgeren van de afgelopen vijftigduizend jaar hebben, gezuiverd en aangevuld met nieuwe ontdekkingen over de Mens, tot dit succes geleid.

We heten je welkom bij Scientology. We verwachten slechts dat je helpt bij het verwezenlijken van onze doeleinden en het helpen van anderen. We verwachten ook dat je geholpen wordt.

Scientology is momenteel de meest essentiële beweging op aarde.

In een wereld in beroering is dit werk niet eenvoudig. Maar aan de andere kant, als het wél eenvoudig was, zou het ook niet nodig zijn om het te doen.

We respecteren de Mens en geloven dat hij het waard is geholpen te worden. We respecteren jou en geloven dat ook jij kunt helpen.

Scientology is haar hulp niet verschuldigd. We hebben niets gedaan dat we goed zouden moeten maken. Was dat wel het geval geweest, dan zouden we nu niet voldoende helder van geest zijn om te doen waar we mee bezig zijn.

De Mens staat wantrouwend tegenover alle aangeboden hulp. Hij is dikwijls verraden en verloor zijn vertrouwen in de medemens. Te vaak schonk hij zijn vertrouwen en werd hij verraden. We kunnen fouten maken, want we bouwen een wereld op met gebroken strohalmen. We zullen je vertrouwen in ons echter nooit beschamen zolang je één van de onzen bent.

De zon gaat voor Scientology nooit onder.

Moge er voor jou, voor degenen die je lief hebt en voor de Mensheid, een nieuwe ochtendstond aanbreken.

Onze doeleinden zijn eenvoudig, ook al zijn ze verheven.

En we zullen slagen, en met elke nieuwe omwenteling van de aarde komen we een stap dichter bij ons doel.

Je hulp wordt door ons op prijs gesteld.

Onze hulp is de jouwe.