WERKT AUDITING ECHT IN ALLE GEVALLEN?

Dianetics en Scientology technologieën zijn zeer nauwkeurige en goed geteste procedures die in 100 procent van de gevallen werken, wanneer ze standaard worden toegepast en zoals ze bedoeld zijn. Dat wil zeggen, de procedures moeten precies worden toegepast volgens de aanwijzingen van L. Ron Hubbard zoals die zijn vastgelegd in Scientology geschriften. Hierin bevinden zich ook de morele en ethische normen waaraan iemand zich moet houden die aan auditing deelneemt.

Een ander voorbehoud is dat iemand moet deelnemen op zijn eigen determinisme.

De Kerk garandeert geen resultaten, omdat auditing de actieve deelname van het individu vereist. Auditing is niet iets dat men ondergaat; men is de actieve deelnemer.