KAN MEN BIJ AUDITING EXTERIORISEREN (BUITEN HET LICHAAM TREDEN)?

Exterieur zijn is de staat waarin de thetan, het individu zelf, buiten zijn lichaam is, met of zonder volledige perceptie en nog in staat het lichaam te controleren en te besturen. 

Exterieur zijn kan verschillen van persoon tot persoon. Van veel scientologen is bekend dat zij geëxterioriseerd zijn geweest, dus het zou geen verrassing zijn als dit tijdens auditing ook met u zou gebeuren. 

Wanneer iemand exterioriseert, bereikt hij een zekerheid dat hij een geestelijk wezen is, en niet een lichaam.