WAT WORDT BEDOELD MET OPERATING THETAN (OT)?

Operating Thetan is een geestelijke staat van zijn, boven Clear. Met “Opererende” wordt bedoeld “in staat om te handelen en dingen aan te pakken” en met “thetan” wordt het spirituele wezen bedoeld dat de persoon zelf eigenlijk is. Een Opererende Thetan is dus iemand die zaken kan aanpakken zonder daarbij stoffelijke middelen te hoeven gebruiken. 

In feite is een OT iemand die zichzelf is, dingen kan aanpakken en kan voortbestaan zonder verdere steun of assistentie vanuit het fysisch universum. Het betekent niet dat men God wordt. Het betekent dat iemand volledig zichzelf wordt.

Beginnende niveaus van Scientology helpen iemand met zijn persoonlijke relaties en dagelijkse problemen om te gaan, om zijn aandacht vrij te maken voor hogere aspecten van het bestaan. Op het niveau van Operating Thetan, gaat iemand eigen onsterfelijkheid als een geestelijk wezen.

Net als elk ander spiritueel niveau in Scientology, wordt de staat van OT bereikt door een stapsgewijze benadering, elk iets geavanceerder dan de vorige en elk met een eigen vermogen opgedaan. De precieze volgorde staat vast en ervan afwijken is onproductief. Zo zou het zinloos zijn om te proberen om iemand naar de OT-niveaus te brengen voordat hij er klaar voor is. Je zou ook niet verwachten dat een baby gaat rennen voordat hij heeft leren kruipen en leren lopen. Evenzo kunnen mensen in Scientology geen voordeel halen uit de auditing die ze naar het niveau van OT leidt, voordat ze eerst de fundamentele stappen hebben voltooid.

Op het niveau van OT, studeren Scientologen de zeer geavanceerde materialen van het onderzoek van L. Ron Hubbard. Volgens degenen die de staat van OT hebben bereikt, overtreffen de geestelijke voordelen die ze hebben gekregen elke beschrijving.