HOE ZOU JE DE STAAT VAN OPERATING THETAN BESCHRIJVEN?

Het doel van Operating Thetan is het overwinnen van de moeilijkheden van het bestaan en het herwinnen van de zekerheid en bekwaamheden van zijn oorspronkelijke staat van zijn. Op dit niveau weet iemand dat hij als zichzelf voortbestaat, los van materiële dingen als de lichamelijke vorm of het fysisch universum.

OT (Operating Thetan) is een staat van geestelijk bewustzijn waarin iemand zichzelf en zijn omgeving onder controle kan houden. Een OT is iemand die weet dat hij weet en positieve effecten, die het voortbestaan bevorderen, op al zijn drijfveren teweeg kan brengen. Hij is opnieuw volledig vertrouwd geraakt met zijn vermogens als een thetan en kan willens en wetens oorzaak zijn over leven, denken, materie, energie, ruimte en tijd.

Naarmate iemand steeds meer OT wordt, wordt hij als geestelijk wezen krachtiger, stabieler en verantwoordelijker.