BESTAAN ER WETTEN DIE HET BEOEFENEN
VAN SCIENTOLOGY VERBIEDEN? IS HET OOIT VERBODEN?

Natuurlijk niet.

Integendeel, de Kerk heeft vele blijken van waardering, eervolle vermeldingen en proclamaties van verschillende regeringen ontvangen voor haar bijdragen aan de samenleving op het gebied van onderwijs, rehabilitatie van drugs- en alcoholverslaafden, mensenrechten, het terugdringen van criminaliteit, het verhogen van normen en waarden en op vele andere gebieden.