WAAROM WORDT DE SCIENTOLOGY KERK
BESCHOUWD ALS PIONEER OP HET GEBIED VAN 'FREEDOM OF INFORMATION LAWS'?
(VERT. WET VAN OPENBAARHEID VAN BESTUUR.)

In de jaren '70 werd Scientology er om bekend de aanvoerder te zijn in het bekendmaken en het benutten van de 'Freedom of Information laws' om de rechten van scientologen en alle andere burgers te beschermen. De kerk was betrokken in een groot opgezette voorlichtingscampagne om de burgers te laten weten dat ze gebruik konden maken van de 'Freedom of Information laws' om wanpraktijken te openbaren en om transparantheid in de overheid te garanderen. Hierdoor heeft de Scientology Kerk in de beginjaren na de bekrachtiging van deze 'Freedom of Information laws' talrijke zaken aangevochten, waarmee ze een belangrijke precedent neerzette. Dit had onder andere tot gevolg dat de overheid documenten moest aanleveren van deze 'Freedom of Information laws' en dat overheidsinstanties verplicht werden om aan te geven welke documenten geheim gehouden mochten worden en waarom.

De Scientology Kerk en de scientologen zijn voorstanders van vrijheid van informatie en speelde wereldwijd een belangrijke rol in openbare toegankelijkheid tot de wetgeving. De Scientology Kerk heeft de van de 'Freedom of Information laws' gebruikt om overheden ter verantwoording te roepen en om de wanpraktijken die de rechten van iedereen in gevaar brengen, te openbaren.

Als erkenning van de inspanningen van de kerk bedankte Quinlan J. Shea Jr., Directeur van de US Justice Department’s Office of Privacy and Information Appeals tijdens het presidentschap van Ford en Carter, de Scientology Kerk samen met de American Civil Liberties Union en de Society of Professional Journalists, voor hun“pogingen" om meer gegevens over overheidszaken te verschaffen. Zij – en anderen – hebben documenten uitgegeven over hoe men gebruik maakt van de 'Freedom of Information laws', ze hebben zaken naar de rechtbank genomen en ze hebben in vele hoorzittingen gesproken van het Amerikaanse congres waarin ze voor meer openheid pleitte."

Scientologen hebben zich ook niet beperkt met hun inspanningen tot de Verenigde Staten aangaan deze zaken. Ook in Frankrijk (1978), Canada (1982), Australië (1982), Nieuw-Zeeland (1983), Italië (1991) en België (1991) hebben leden van de Kerk een beslissende rol in gespeeld in de invoering van de 'Freedom of Information laws'.