WAAROM ZIJN SCIENTOLOGEN ZO UITGESPROKEN OP HET GEBIED VAN DE MENSENRECHTEN?

De geloofsovertuigingen en grondbeginselen van Scientology hebben als uitgangspunt dat mensen begiftigd zijn met de onvervreemdbare rechten zoals die beschreven zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals aangenomen door de Verenigde Naties in 1948. In overeenstemming met die overtuigingen is de Scientology Kerk sponsor van de grootste mensenrechten campagne ter wereld die zonder hulp van de overheid is opgezet. Deze campagne voorziet mensen, groepen en overheidsinstellingen in 82 landen van voorlichtingsmateriaal op dit gebied. Wat Zijn Mensenrechten? boekjes leggen aan jongeren en volwassenen op een begrijpelijke manier uit wat de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn.

In 2006 werden door de Kerk 30 non-profit commercials gemaakt die elk van de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens illustreren. Samen met een activiteitenhandleiding en een onderwijspakket krijgen leraren, overheden of activisten op het gebied van de mensenrechten effectieve hulpmiddelen in handen om zowel jong als oud over hun mensenrechten te informeren. Er hoort ook een DVD bij. Hierop staan zowel de non-profit commercials als de documentaire genaamd Het Verhaal over Mensenrechten. Verder zitten er boekjes en ander lesmateriaal bij om meer aandacht en respect te genereren voor mensenrechten.

De mensenrechtencampagne van de Kerk heeft tot dusver bijna 1 miljard mensen bereikt, verspreid over alle continenten. Het is niet voor niets dat de Scientology Kerk onderscheiden werd voor het feit dat ze zelfs meer gedaan heeft voor de bewustwording van mensenrechten dan de Verenigde Naties.