KAN SCIENTOLOGY IETS DOEN OM
DE SITUATIE IN DE WERELD TE VERBETEREN?

Ja, en dat doet zij elke dag. De Scientology Kerk helpt zeker de situatie in de wereld te verbeteren. Dit doet ze door capabele mensen capabeler en zekerder van hun eigen spiritualiteit en vaardigheden te maken, door mensen te helpen via haar religieuze en sociale hervormingsprogramma's, door de bestrijding van drugsmisbruik, criminaliteit en analfabetisme, terwijl de Kerk tegelijkertijd de moraal en de mensenrechten bevordert.