WAAROM HEEFT DE KERK VERTROUWELIJKE GESCHRIFTEN?

De overgrote meerderheid van de Scientology geschriften is algemeen beschikbaar voor het grote publiek en kan door iedereen gelezen en bestudeerd worden. Een klein gedeelte van de geschriften, dat te maken heeft met de meest geavanceerde niveaus van spirituele begeleiding, is echter voorbehouden aan die leden van de Kerk die de eraan voorafgaande geestelijke bewustzijnsniveaus hebben bereikt.

Scientologen menen dat men mentaal en ethisch goed voorbereid moet zijn om deze materialen te ontvangen en dat een voortijdige blootstelling eraan de spirituele vooruitgang zou kunnen schaden. Om deze reden zijn deze gevorderde geschriften vertrouwelijk.

De fundamentele geloofsovertuigingen van de Scientology-religie zijn openbaar en voor iedereen beschikbaar. Ze zijn vervat in meer dan 18 basisboeken van L. Ron Hubbard en de daarbij behorende 280 lezingen, die in elke Scientology Kerk of missie en in bibliotheken over de hele wereld verkrijgbaar zijn. In deze boeken schrijft de heer Hubbard over de oorsprong van het universum, over vragen omtrent de relatie tussen de mens en het Opperwezen en ook over de Theorie van Creatie (De Factoren) van de Scientology-religie.

Feitelijk bevestigd de Scientology-religie dat men wel degelijk eerder geleefd heeft en dat dit al ongelofelijk lang het geval is. Scientologen en andere geïnteresseerden komen daar aan het begin van hun studie, direct meer over te weten en worden aangemoedigd om zich hierin verder te verdiepen.

Het is niet ongebruikelijk dat een religie vertrouwelijke geschriften en gebruiken heeft. Dergelijke religieuze praktijken zien we bijvoorbeeld ook in het Judaïsme en bij de mormonen.