WAT IS CRIMINON?

Criminon, betekent "geen misdaad". Het is een rehabilitatieprogramma voor criminelen waarbij vrijwilligers gebruik maken van de technologieën die ontwikkeld werden door L. Ron Hubbard, om veroordeelden te helpen hun trots en eigenwaarde terug te vinden. Vandaag de dag is Criminon actief in meer dan 2000 gevangenissen en ze helpt zo'n 100.000 gevangenen via schriftelijke cursussen of het geven van on-site seminars, en ze behaalt daar opmerkelijke resultaten mee.

Criminon biedt gedetineerden de kennis en vaardigheden om hun leven te veranderen en productieve leden van de samenleving te worden. Gevangenen die het Criminon programma hebben voltooid houden zich veel beter aan de regels van voorwaardelijke invrijheidstelling, met inbegrip van terugbetalingen, het betalen van boetes en het uitvoeren van taakstraffen. Criminon staat er verder om bekend dat ze het recidivisme van 80 procent tot nul terug kan brengen en het geweld in gevangenissen volledig kan laten stoppen. Het programma is zo succesvol dat het door overheden in veel gevallen op nationaal niveau in gevangenissen wordt ingevoerd.