KUNNEN SCIENTOLOGEN, ALS ZE EENMAAL LID ZIJN GEWORDEN VAN DE KERK, KOMEN EN GAAN

WANNEER ZE DAT ZELF WILLEN?

Zeker. Scientologen kunnen op basis van hun eigen keuze gebruik maken van kerkdiensten. Scientologen die niet actief deelnemen aan religieuze diensten, kunnen elk gewenst moment terugkeren om alsnog van deze diensten gebruik te maken. Het staat iedereen vrij om de kerk te verlaten als iemand besluit niet langer lid meer te willen zijn van de Kerk.