WAAROM WERD SCIENTOLOGY SOMS ALS OMSTREDEN BESCHOUWD?

Net zoals alle nieuwe ideeën werd Scientology aangevallen door mensen die onvoldoende geïnformeerd waren en door mensen die meenden in hun gevestigde belangen te worden bedreigd. De waarheid is dat er nu eenmaal mensen op de wereld zijn die het vreemd en beangstigend vinden dat alledaagse mensen, de vergeten mensen, van de een op de andere dag filosofen worden die niet langer te beïnvloeden zijn door de bedreigingen van hen die het "beter" weten. In die zin is de zogenaamde controverse van Scientology slechts het bittere oude dat zich verzet tegen het ambitieuze nieuwe.