GELOOFT SCIENTOLOGY IN
REÏNCARNATIE OF IN VORIGE LEVENS?

De overgrote meerderheid van de wereldbevolking gelooft in reïncarnatie en pas in de laatste paar honderd jaar, met de opkomst van de natuurwetenschappen, heeft een strikt materialistisch gezichtspunt het geestelijke overschaduwd.

Meer recentelijk heeft men de traditionele definitie van de term reïncarnatie een andere betekenis gegeven dan de oorspronkelijke. Het woord heeft de betekenis gekregen van "opnieuw geboren worden in verschillende vormen van leven" (zoals een dier, een insect, enz.) terwijl de feitelijke definitie is: "om wedergeboren te worden in het vlees of in een ander lichaam." Wat men dus aanvankelijk als reïncarnatie beschouwde was een zeer bepaald systeem en vormt geen onderdeel van Scientology. Maar de Kerk hecht aan de laatste, oorspronkelijke definitie.

Veel mensen hebben heden ten dage dankzij Scientology, de zekerheid dat zij levens geleefd hebben vóór het huidige leven. Deze worden aangeduid als vorige levens, niet als reïncarnatie. Vorige levens zijn geen dogma in Scientology, maar in het algemeen ervaren scientologen gedurende hun auditing een vorig leven en weten dan zelf dat ze eerder geleefd hebben. Het geloof dat men een bestaan in een lichaam heeft gehad of een andere vorm van bestaan, vóór de identiteit van het huidige lichaam, is niet nieuw, maar het is wel een opwindend idee. 

Het is een feit dat men niet vooruitgaat, als men aberraties niet begint aan te pakken die zich in vorige levens opgestapeld hebben. Scientology geeft u de hulpmiddelen voor de behandeling van emotionele schokken en aberraties uit vorige levens, die in het heden een ongunstige invloed op u uitoefenen, en maakt u aldus vrij om een veel gelukkiger leven te leiden.