WAT BETEKENT "SUPPRESSIE PERSOON"?

Een Suppressieve Persoon (SP) is iemand die probeert andere mensen in zijn nabijheid te onderdrukken. Een Suppressieve Persoon zal elke poging om iemand te helpen laten mislukken of daar kwaad over spreken en zal met name alles torpederen wat erop gericht is mensen sterker of intelligenter te maken.

De Suppressieve Persoon staat ook bekend als de Anti-Sociale Persoonlijkheid. Binnen deze categorie vindt men Napoleon, Hitler, de onverbeterlijke moordenaar en de drugsbaron. Maar hoewel deze vaak gemakkelijk kunnen worden waargenomen, al was het maar aan de hand van de lijken die ze achter zich laten, bestaan antisociale persoonlijkheden in het algemeen ook in huidige leven en blijven ze vaak onopgemerkt.

De fundamentele reden waarom de Antisociale Persoonlijkheid zich zo gedraagt, is dat hij of zij een heimelijke doodsangst voor anderen heeft. Voor zo iemand is ieder ander wezen een vijand, een vijand die heimelijk of openlijk vernietigd moet worden. Hij houdt vast aan het idee dat zijn voortbestaan afhangt van “anderen eronder houden” of “mensen dom houden”. Als iemand zou beloven anderen sterker of slimmer te maken, zou dat voor de antisociale persoonlijkheid een marteling zijn.

Daarom probeert de suppressieve persoon activiteiten en groepen die verbetering nastreven te ontregelen, te ondermijnen, te belasteren en te vernederen. Daarom is de antisociale persoonlijkheid tegen datgene waar Scientology voor staat — mensen helpen bekwamer te worden en de omstandigheden in de samenleving te verbeteren. Aangezien iedereen vele voorbeelden kan bedenken van een onderdrukkend persoon, is dit concept niet beperkt tot Scientology. Voor het welzijn van de Kerk en haar leden wordt zo iemand officieel aangemerkt als suppressief, zodat anderen weten dat ze niet met hem om moeten gaan.

Het is een zeldzaamheid om te worden uitgeroepen tot Suppressieve Persoon en zoiets resulteert in de verwijdering uit de Scientology religie. Dit gebeurt in gevallen van ernstige misdrijven tegen de Scientology religie en kan zich ook voordoen wanneer er van iemand wordt vastgesteld dat hij actief bezig is om het welzijn van anderen te onderdrukken. Dit kan gedaan worden door middel van strafbare feiten die al door de samenleving als onrechtmatig worden beschouwd of door het begaan van daden die door het Scientology Rechtssysteem als Suppressieve Daden worden beschouwd — waaronder ook de Suppressieve Daad van het openlijk afstand doen van het geloof, een daad die in Scientology, evenals bijna alle religies, reden is voor automatische uitzetting.

Wanneer iemand is verbannen uit de religie, dan verliest hij niet alleen zijn of haar omgang met de Kerk maar ook met andere scientologen. De toestand blijft voortduren, totdat zo iemand weer is teruggebracht tot een goede status.Zodra de persoon weer een goede status heeft, wordt het verbod opgeheven om met andere scientologen om te gaan. Dergelijke praktijken maken al duizenden jaren deel uit van religieuze gemeenschappen en zijn door rechtbanken als een fundamenteel recht erkend.