ZIJN ER BEPAALDE DIEETREGELS OF REGELS TEGEN ROKEN OF DRINKEN IN SCIENTOLOGY?

Nee. Er zijn helemaal geen dieetregels en er bestaat geen algemeen verbod op roken of drinken. Scientology kent echter wel een voorschrift dat de consumptie van alcohol verbiedt vierentwintig uur voor of tijdens een auditingsessie of training. Door de effecten van alcohol zou men onmogelijk baat kunnen hebben bij de religieuze diensten.

Roken is verboden in de cursusruimte of gedurende auditingsessies, omdat dit jezelf en anderen zou afleiden.