HOUDT SCIENTOLOGY ZICH BEZIG MET HERSENSPOELING OF MIND CONTROL?

Nee. In feite doen we precies het tegenovergestelde. We bevrijden mensen en stellen hen in staat voor zichzelf te denken.

Miljoenen kerkleden uit werkelijk alle geledingen van de samenleving hebben getuigd van de positieve resultaten die ze met Scientology hebben bereikt. Wat men vaak in hun succesverhalen tegenkomt is dat ze nu meer controle over hun leven hebben dan voorheen.

In feite was L. Ron Hubbard één van de eersten die daadwerkelijk experimenten met hersenspoeling en mind control ontdekten en aan de kaak stelden: deze experimenten werden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd door het leger en de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten. Bovendien ontdekte hij ook dat de methode die hij had ontwikkeld, Dianetics, de gevolgen teniet kan doen van een verraderlijke vorm van hypnose genaamd "pijn-drug-hypnose."

Jaren nadat L. Ron Hubbard had vernomen van deze door de overheid gesteunde psychiatrische mind-control experimenten, werd en de details en de omvang ervan onthuld door documenten die onder de Amerikaanse Freedom of Information Act (de wet Openbaarheid van Bestuur) waren vrijgegeven. In de afgelopen jaren heeft de Scientology Kerk talrijke gevallen van hersenspoeling en mind-control aan de kaak gesteld, onder meer waar het ging om mensen die betrokken waren bij de zogenaamde "deprogrammering". Dergelijke praktijken staan lijnrecht tegenover de oogmerken van Scientology, die de mens vrij wil maken en hem het vermogen terug wil geven zijn leven in eigen hand te houden.