STUDIEVOORBEELDEN

ONDERWIJS PROFESSIONALS IN NEPAL VERWELKOMEN
DE STUDIETECHNOLOGIE

Nepal staat op nummer 151 van een internationale lijst van ongeletterde landen. Het heeft daarom onvoldoende infrastructuur voor maatschappelijke vooruitgang en de helft van de bevolking leeft van dag tot dag.

De Mount Gauri Shankar School staat in het centrum van Kathmandu, met aan het hoofd een welbekend wetenschappelijk schrijver en onderwijsdeskundige, toegewijd om de kwaliteit van onderwijs in zijn land te verbeteren.

Bij het zoeken naar een oplossing voor het onvermogen van zijn leerlingen om te studeren en te leren, ontdekte hij Applied Scholastics International en L. Ron Hubbard’s Studietechnologie.

Hij begon direct met een cursus over de grondbeginselen van de studietechnologie en startte op zijn school een piloot-programma met een doorsnee studentengroep. Hij introduceerde eerst de drie studiebarrières in groep 8 van de basisschool. Daarna aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en ten slotte in wiskunde en scheikunde klassen op VWO niveau. De resultaten waren overtuigend: studieresultaten die voorheen rond 30% lagen, stegen tot boven 80% voor alle leerlingen verdeeld over alle groepen.

1600
NEPALESE
ONDERWIJZERS
OPGELEID
in
STUDIETECHNOLOGIE

Na het succes van deze piloot, waarbij slechts enkele basisbeginselen van de studietechnologie werden gebruikt, volgde de Katmandese schooldirecteur het volledige studieprogramma over dit onderwerp op de Applied Scholastics International campus in Missouri, VS. Het programma omvatte gevorderde Communicatievaardigheden en gevorderde docentvaardigheden en de Applied Scholastics lesplancursus.

Na terugkeer in Nepal bracht hij het eerst allemaal in praktijk in zijn eigen school. Daarna gaf hij onderricht in studietechnologie aan al het onderwijzend personeel in een van de armste streken van Nepal. Hij gaf workshops voor instructeurs in afgelegen gebieden, waaronder een locatie in de bergen op 350 km van Kathmandu. Hier instrueerde hij leraren die lesgeven aan 500 leerlingen uit rijstverbouwende dorpen.

Het Nepalese resultaat toont de potentie voor onderwijskundige vernieuwing met studietechnologie. Eén onderwijzer heeft nu een netwerk opgebouwd van 1600 docenten die de studietechnologie gebruiken, die op hun beurt het onderwijs in hun klaslokalen omvormen. Hij heeft ook een Applied Scholastics Training Center in Nepal gevestigd, dat officieel geopend werd door het Ministerie van Onderwijs.