ACTIVITEITEN IN DE MAATSCHAPPIJ

GELETTERDHEID EN ONDERWIJS OVER DE HELE WERELD
BEVORDEREN

Het netwerk van Applied Scholastics Docenten, Bijlescentra en scholen helpen niet alleen in hun eigen gebied, maar reiken ook daarbuiten. Van seminars en workshops tot uitgebreide programma’s – teams van docenten nemen de Studietechnologie mee naar achtergestelde bevolkingsgroepen.

Een voorbeeld van zo’n project is gestart in Haïti toen een Applied Scholastics leerkracht van de Clearwater Academy in Florida als vrijwilliger meewerkte in Haïti na de aardbeving van 2010. Ze gaf een lezing over de Studietechnologie aan meer dan 400 ouders en leerlingen met als gevolg dat de directeur van een weeshuis en school in Haïti naar Clearwater kwam voor de opleiding in de Studietechnologie. Clearwater Academy bracht geld bij elkaar om de school om te toveren van een bouwsel van dekzeil, stro en stokken in een bakstenen gebouw met een solide dak. En daarmee was er een nieuwe school ontstaan waar alle kinderen de Studietechnologie leren.

In een ander geval leverden de leerkrachten van Applied Scholastics uit Engeland in 2008 seminars in Studietechnologie in Oekraïne. Om aan de vraag te kunnen voldoen werden bijlescentra gestart en op het moment geven vaste centra zo’n 300 lezingen over Studietechnologie per jaar aan studenten en docenten op scholen in het hele land. De lezingen zijn als onderdeel van het lesplan voor de openbare scholen in het Babushkin District goedgekeurd en Applied Scholastics is partner van het Ministerie van Gezin en Jeugd Zaken in onderwijsprojecten in één van de grootste steden in de Oekraïne.

In nog een ander deel van de wereld, hebben Applied Scholastics onderwijsprofessionals de Studietechnologie naar Bangladesh gebracht, waar de helft van de bevolking niet kan lezen of schrijven. De Bangladesh Studiegroep werd gevormd en al snel werd de Studietechnologie in drie scholen ingevoerd. Nadat ze seminars aan meer dan 100 studenten en docenten leverden van de Jahangirnagar University in Dhaka, gaf de burgemeester van Dhaka aan dat de Studietechnologie de oplossing was voor het ongeletterdheidsprobleem van de natie en verzocht formeel om de invoering ervan in elke school.

Applied Scholastics traint docenten en studenten in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, om op deze manier te helpen het hele gebied van onderwijs nieuw leven in te blazen.

IN ZUID-AFRIKA ZIJN ER AAN MEER DAN 20.000 DOCENTEN LEZINGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS GEGEVEN OVER STUDIETECHNOLOGIE.

Vanaf 1975 hebben scientoloogen in Zuid-Afrika, onder de vlag van Education Alive (Levend Onderwijs), lezingen, cursussen en workshops in de Studietechnologie gegeven. Op dit moment hebben ze meer dan 20.000 onderwijzers getraind, die op hun beurt de Studietechnologie naar miljoenen Zuid-Afrikaanse kinderen brachten.

De Studietechnologie werd ook geëxporteerd naar Zimbabwe – waar 18.000 leraren zijn opgeleid – en naar Ghana, Gambia en Sierra Leone. Education Alive heeft momenteel vestigingen in heel Zuid-Afrika, Nigeria, Kenia, Mali, Ethiopië en Botswana.

Op de Filippijnen was de uitval in het voortgezet onderwijs opgelopen tot wel 30 procent en dat terwijl de ongeletterdheid in basisscholen was opgelopen tot wel 75 procent. Als reactie gaf Applied Scholastics International in Spanish Lake een spoedcursus in de Studietechnologie aan 5.000 Filippijnse leraren, die deze vervolgens introduceerden in drie scholen in het land.

De resultaten waren ongekend. De eerste school ging landelijk van de laatste plaats naar nummer acht; de tweede vestigde een nationaal record voor toenemende examenresultaten van studenten en de derde ging van “onder toezicht” status, naar één van de meest gewaardeerde scholen van het land.

In Kenia, leverde een Applied Scholastics “hulpteam” de Leren Hoe te Leren cursus aan 14 leerkrachten in een school voor weeskinderen in de stad Kisii. Bijna direct stegen de examenresultaten van de studenten van de school, van de laagste plaats naar de vierde plaats van alle 270 scholen in de regio. Als gevolg hiervan vroegen Keniase onderwijsambtenaren om een nationaal Studietechnologie programma.

Applied Scholastics traint docenten en studenten op alle niveaus en werkt met leiders gemeenschappen, overheden en andere instellingen om te komen tot een heropleving op het gebied van onderwijs.