STUDIEVOORBEELDEN

HULPACTIE VAN HET ONDERWIJS
IN MEXICO

Een van de leveringsmogelijkheden van Applied Scholastics zijn projecten om de studietechnologie direct in te voeren in onrustige klaslokalen. Die projecten staan bekend als “hulpacties in het onderwijs”. Daarbij worden docenten en studenten van slecht presterende scholen die hun subsidie of financiering dreigen te verliezen, getraind.

Over de staat Puebla in Centraal Mexico werd gezegd dat “deze achterblijft bij de rest van Mexico” en dat hier bijna 17 procent van alle leerlingen afhaakt voordat ze de lagere school voltooien. Een hoog percentage daarvan is praktisch analfabeet.

Door een hulpactie in 2010, die in het leven was geroepen en geleid werd door twee afgestudeerden van de Applied Scholastics school in Delphi en die de naam had van “Entiende Mas, Logra Mas” (Begrijp Meer, Bereik Meer), kwam er op drastische wijze verandering in deze statistieken. Het project werd uitgetest op de ‘Lagere School van Aquiles Serdan’. Om te beginnen werden de principes van de studietechnologie onderwezen aan 300 leerlingen in lessen van 30 minuten over een periode van vier weken. Vervolgens werden de leerlingen getest op de nationale gestandaardiseerde examens en, zoals de onderwijzers uit Puebla zeiden “De resultaten waren overtuigend”. De ‘Lagere School van Aquiles Serdan’ ging van de categorie met een slagingspercentage van minder dan 70 procent naar de categorie scholen met het hoogste slagingspercentage in haar district.

NA DE
STUDIE­-
TECHNOLOGIE
het percentage
STUDENTEN
MET
VERBETERDE RESULTATEN
ZORGDE VOOR EEN TOENAME
VAN HET NATIONALE GEMIDDELDE
MET EEN FACTOR
23

Een grote basisschool, Jezus Reyes Heroes, deed hetzelfde, door de studietechnologie te gebruiken – zo leerden 450 leerlingen de definities van wiskundetermen. Die school steeg tot nummer één van het district bij de nationale examens.

Daarmee kwam de bevestiging van het Ministerie van Onderwijs dat in de scholen van Puebla die de Studietechnologie hadden ingevoerd, het percentage scholieren met goede en uitstekende examencijfers voor een landelijk staatsexamen 23 keer meer was gestegen dan bij het landelijk gemiddelde.

Die resultaten hebben ertoe geleid dat 600 docenten, die een dwarsdoorsnede vormden van de scholen over de hele staat, een opleiding kregen over methodes om leren en alfabetisme te verbeteren. Hun diploma-uitreiking was een staatsaangelegenheid, onder voorzitterschap van de minister van Onderwijs in Puebla. Deze verleende onmiddellijk subsidie om vóór het einde van het schooljaar het aantal in de studietechnologie getrainde leerkrachten te verdubbelen. Zijn conclusie was: “Dit heeft Mexico nodig”.

Er blijven zich voortdurend leraren uit Puebla inschrijven op cursussen in de studietechnologie voor leerkrachten. Er is zo een betere toekomst mogelijk voor de leerlingen door ze de tools te geven om ieder onderwerp te kunnen leren en toepassen.