INLEIDING

HET TERUGDRINGEN VAN DE ACHTERUITGANG
VAN ONDERWIJS

Bijna de helft van alle Amerikaanse volwassenen – 60 miljoen mensen – zijn functioneel ongeletterd. Acht miljoen studenten worden bestempeld met een “leerstoornis”, wat met medicatie wordt “behandeld”, in plaats van beter onderwijs.

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs meldt dat elk jaar één op de drie scholieren uit het middelbare onderwijs afhaakt, meer dan 1,2 miljoen. Andere geïndustrialiseerde landen lijden onder dezelfde plaag – de uitval bedraagt in Europa gemiddeld bijna 15 procent.

Ongeveer 30 miljoen Amerikaanse volwassenen scoren onder het basisniveau voor elementaire taalvaardigheden en nog eens 60 miljoen kunnen alleen de eenvoudigste dagelijkse taken met betrekking tot woorden en cijfers uitvoeren.

Studies tonen aan dat ongeletterdheid een belangrijke oorzaak is bij criminaliteit. Naar schatting 60 procent van de volwassen gevangenen is functioneel ongeletterd (of slechts marginaal) en 85 procent van de jeugdige delinquenten schiet tekort in lezen, schrijven en rekenen.

EEN
MILJARD
ongeletterde
mensen
OVER DE
HELE WERELD

De kosten van deze crisis voor overheden, bedrijven en de belastingbetalers loopt alleen in de VS al in de biljoenen. De kosten zijn niet te overzien.

In een groot deel van de wereld is deze crisis nog ernstiger, bij gebrek aan beschikbaar onderwijs. Zo’n 80 procent van de 113 miljoen kinderen gaan niet naar school vanwege armoede en burgeroorlog. In Afrika ten Zuiden van de Sahara, Zuid- en West-Azië en de Arabische staten en Noord-Afrika, gaan 24 tot 40 % van de leerplichtige kinderen niet naar school.

Is het mogelijk om mislukt of niet toegankelijk onderwijs te verhelpen en hoop te brengen aan meer dan 1 miljoen ongeletterden over de hele wereld? Is het mogelijk om mensen in staat te stellen te leren lezen, schrijven en bekwaamheid te bereiken en zo bij te dragen aan het leven en de cultuur van onze samenleving?

Deze antwoorden liggen in de baanbrekende ontdekkingen van L. Ron Hubbard en in de inspanningen van Applied Scholastics International die deze ontdekkingen wereldwijd beschikbaar maakt.

Onderwijs in de meest volledige zin van het woord, dat is het doel van Applied Scholastics. Het doel is niet alleen om studenten te helpen bij het oplossen van studie moeilijkheden, maar om hen in staat te stellen om zelfstandig te leren en zo verantwoordelijk te kunnen zijn voor hun eigen opleiding en nascholing.