OVER HET PROGRAMMA

HET VOLK INSPIREERT DE KRUISTOCHT VOOR HET VERHELPEN
ONGELETTERDHEID WERELDWIJD

World Literacy Crusade (WLC) is een initiatief van het volk tegen ongeletterdheid, opgericht door een predikant uit de binnenstad van Los Angeles in navolg op de onrusten die in 1992 voor opschudding zorgden.

Zich bewust van de relatie tussen ongeletterdheid, drugs en criminaliteit, daagde de predikant de plaatselijke leiders, ouders, jongeren en opvoeders uit om de situatie in hun wijk te veranderen. Hij sloot een verbond tussen vrijwilligers getraind in Studietechnologie en organisaties die zich bezighielden met de problemen van drugs en criminaliteit, waardoor men grip kreeg op bendes door middel van onderwijs.

Tegenwoordig is de World Literacy Crusade actief met programmas in scholen, bijlescentra en jeugddetentie faciliteiten. Het is uitgegroeid tot een internationale beweging, met vrijwilligers uit landen zo ver als Australië, Griekenland en Afrika en verstrekken mensen de basistools om te leren lezen en schrijven, verantwoordelijk en zelfstandig te worden en zo grotere kans hebben op de arbeidsmarkt.

Na het voltooien van het geletterdheidsprogramma, neemt 87 procent van alle tieners die betrokken zijn bij bendes en drugsgebruik de beslissing om hun vroegere levensstijl op te geven en nieuwe, productieve en ethische wegen te gaan bewandelen.

87
PROCENT
van tieners die betrokken zijn bij
BENDES en
DRUGS
GEVEN
hun
levensstijl op na
VOLTOOIING
VAN HET
PROGRAMMA

Ouders vertellen het verhaal:

“Mijn zoon is het beter gaan doen op school. Zijn leesvermogen is verbeterd en ook zijn gevoel van eigenwaarde is toegenomen. Ik ben dankbaar voor het programma, want hij ziet ook andere leerlingen aan het werk en proberen om verbetering na te streven. Hij gaat graag naar het programma, komt thuis en praat met zijn vader en mij over alle dingen die hij doet en van plan is te doen. Dank je wel.”

“Het World Literacy Crusade Programma (Internationaal Geletterdheidsprogramma) heeft het gevoel van eigenwaarde van mijn zoon opgebouwd en heeft hem geleerd om doelen te stellen en hoe die te bereiken. Thuis heb ik een betere relatie met hem. De communicatie tussen ons is veel beter geworden. Hij draagt meer verantwoordelijk voor zijn daden en begrijpt dat we om hem geven. Dit heeft hem de behoefte gegeven om andere kinderen te helpen met hun leesvaardigheid.”