WAT WAS DE ROL VAN L. RON HUBBARD BINNEN DE KERK?

L. Ron Hubbard was de grondlegger van de Scientology-religie. De eerste Scientology Kerk werd in 1954 in Los Angeles door een groep scientologen opgericht. 

L. Ron Hubbard leidde persoonlijk tot 1966 de eerste Dianetics en Scientology organisaties. Daarna trok hij zich terug als algemeen directeur en droeg hij zijn functie over aan de bestuursleden van de Scientology Kerk. Ofschoon hij nog steeds betrokken was bij de activiteiten van de Kerk en adviezen gaf over bestuurlijke aangelegenheden wanneer hem dat werd gevraagd, besteedde hij bijna al zijn tijd aan het onderzoek naar de hogere niveaus van Scientology en aan het codificeren van de technologie.