HOE KAN HET DAT L. RON HUBBARD BOVEN
HET REACTIEF VERSTAND UITSTEEG WAAR ANDEREN DAT NIET DEDEN?

Hij paste de principes die hij ontdekt had op zichzelf toe.