WAT ZIJN KLASSE V KERKEN EN
CENTRALE ORGANISATIES?

Klasse V Kerken leveren diensten voor beginners en diensten voor semi-gevorderden en hebben de bevoegdheid om geestelijken op te leiden en in te wijden. Deze kerken worden ook zo genoemd omdat de hoogste opleiding die zij mogen geven aangeduid wordt met Klasse V (vijf). Dit bevindt zich ongeveer halverwege het totale aanbod van religieuze Scientology diensten. Klasse V organisaties bieden auditing tot aan Clear. Deze Kerken worden ook wel Centrale Organisaties genoemd. Ze zijn volledig verantwoordelijk voor alle Scientology activiteiten binnen hun gebied en zijn veel groter dan veldgroepen en missies. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor de plaatselijke Scientology-gemeenschap. Hier ontmoeten Scientologen van alle rangen en standen elkaar om hun gemeenschappelijke ervaringen te delen. Scientologen bezoeken hun kerk om auditing en training te ontvangen en nemen ook deel aan de zondagsdiensten, huwelijksplechtigheden, begrafenissen en naamgevingsceremoniën, evenals aan de certificaatuitreikingen op vrijdagavond en de viering van Scientology feestdagen.