WAT IS STUDIETECHNOLOGIE?

Studietechnologie is de naam die werd gegeven aan de methoden van L. Ron Hubbard waarmee mensen effectief kunnen studeren.

De heer Hubbard had al in 1950, vele jaren voordat de horrorverhalen over het onderwijs de voorpagina's haalden, de tekortkomingen van het moderne onderwijs ingezien. Hij zag dat studenten eenvoudigweg niet in staat waren zo te leren dat ze het ook begrepen. Soms konden ze, volgens het papegaai-model, herhalen wat ze hadden geleerd. Maar ze waren niet in staat om het onderwerp dat ze zogenaamd hadden "geleerd" met enige vaardigheid of inzicht toe te passen.

L. Ron Hubbard onderzocht daarop het onderwerp en stelde toen vast wat de echte barrière precies inhield waardoor ze niet effectief konden leren. Het bleek dat het probleem niet bestond uit overwerktheid, overvolle studieprogramma's of incompetente leraren. Integendeel, hij ontdekte dat de afwezigheid van een technologie waarmee werd aangegeven hoe je moest studeren de belangrijkste barrière voor de student was om effectief gegevens te onthouden en te gebruiken. Dit was zijn ontdekking van wat bekend staat als de drie belemmeringen om te studeren en Studie Technologie omvat precies de methoden om deze belemmeringen te overwinnen.

Leren hoe je de Scientology geschriften moet bestuderen is de eerste stap op je spirituele tocht, waardoor je beter in staat bent het geleerde toe te passen. "Study Tech", zoals het soms wordt genoemd, is zo veelomvattend, dat het door iedereen kan worden toegepast op de studie van ieder onderwerp.

Studietechnologie is geen publiciteitsgerichte "snelle studiemethode", maar een exacte technologie die iedereen kan gebruiken om een onderwerp te leren of een nieuwe vaardigheid te verwerven.