WERELDWIJDE RAMPENBESTRIJDING

HERSTEL EN WEDEROPBOUW
AARDBEVING HAÏTI

De aardbeving met sterkte 7.0 die Haïti op 12 januari 2010 net voor 5 uur ’s middags trof, verwoestte de helft van de gebouwen in de hoofdstad Port-au-Prince, resulterend in 300.000 doden en 3 miljoen gewonden of daklozen.

MEER DAN
600
DUIZEND
HAITIANEN
werden geholpen
DOOR
PASTORAAL
WERKERS

De aardbeving wekte een ongekende stroom van hulp op van over de hele wereld. In overeenstemming met het doel van de Pastoraal werker – om effectieve hulp te brengen waar en wanneer nodig – charterden scientoloogen onmiddellijk een vliegtuig vanuit New York om honderden dokters, verpleegsters en eerste hulp personeel naar het rampgebied te brengen. Pastoraal werkers vergezelden hen om ondersteunende diensten te verlenen aan de medische teams. Het was een van de eerste vluchten die niet vanuit de overheid naar Haïti was gestuurd en het vliegtuig bracht ook medische en hygiënische voorraden, voedsel, water en kleding.

In de weken daarop sponsorden scientoloogen nog vier chartervluchten vanuit New York, Los Angeles en Miami om meer medisch personeel, voorraden en hulp teams van Pastoraal werkers over te brengen.

Leden van de kerk charterden ook een voormalig schip van de kustwacht om honderden tonnen medische voorraden, apparatuur, voertuigen, voedsel, water en kleding over te brengen. Pastoraal werkers deelden de lading uit aan ziekenhuizen, kampen voor de daklozen en weeshuizen, waar ze zorg en hulp verstrekten aan gewonden en ontheemden.

Zo’n 350 Pastoraal werkers vanuit 22 landen hebben in Haïti geholpen om de roep om hulp in het land te beantwoorden. Ze leverden bijna 120.000 kilo noodmaterialen en medische voorraden af en hielpen meer dan 600.000 Haïtianen rechtstreeks met fysieke en geestelijke hulp. Ze zijn snel een stabiele kracht geworden, niet alleen voor de mensen van Haïti, maar ook voor andere hulp- en reddingsorganisaties die daar werken.

Het Assistant-Hoofd Chirurgie voor Project Medishare’s Haïti Relief Effort zei: “Wat we de Pastoraal werkers ook vroegen te doen – het maakte ze niet uit. Ze stelden geen vragen. Ze deden het gewoon.”

Pastoraal werkers zijn nog steeds in Haïti en bemannen een permanent Pastoraal werker-centrum waar ze 75.000 Haïtianen hebben opgeleid in vaardigheden om het leven te verbeteren, om hen in staat te stellen hun levens en hun land weer op te bouwen.