SAMENWERKEN BIJ HET HELPEN
PASTORAAL WERKERS EN VRIJWILLIGERSORGANISATIES ACTIEF BIJ RAMPEN

Pastorale Werkers bundelen krachten met volunteer organizations active in disasters (VOAD) De pastoraal werkers hebben samengewerkt met andere VOAD leden bij de tornado's van Oklahoma, de wervelstorm Sandy en de bomaanslagen bij de Marathon van Boston. Pastorale Werkers bezetten leidinggevende posities in VOAD's van diverse staten. In Washington, D.C. heeft een Scientoloog een functie in de directie van de Nationale VOAD en is voorzitter van de afdeling van D.C. Als lid van de Spiritual and Emotional Care comité heeft deze bijgedragen aan richtlijnen voor spirituele en emotionele zorg gedurende rampen.

“Deze brief dient als bevestiging dat de pastoraal werkers van Scientology lid zijn van ons korps van vrijwilligers. Hun toegewijde, getrainde en geëngageerde team van vrijwilligers heeft hulp geboden door toiletten neer te zetten, door verlichting te geven bij trauma's, stress en uitputting van slachtoffers van rampen in de gebieden waar wij verantwoordelijk voor zijn. Wij bevelen zonder aarzeling de pastoraal werkers aan bij regeringen, rampenteams en coördinatoren van welke landen dan ook, die zijn getroffen door de recente Tsunami als hulp en steun bij hun inspanningen.” – Rampenbestrijdingscentrum, Johannesburg, Zuid-Afrika

“Mijn oprechte dank aan jullie team van de Londense Pastorale Werkers van Scientology voor de assistentie die jullie ons hebben gegeven in Londen na de verwoestende bomaanslagen. De tijd en inspanningen die jullie ons in Londen hebben gegeven om ons te assisteren tijdens de nachten is echt met dank ontvangen. Willen jullie alsjeblieft in naam van het Senior Command Team en al mijn Officieren onze dank overbrengen aan jullie Londense Rampenbrigade.” – Hoofdcommissaris, Bishopsgate Politiebureau, London

“Deze engelen verschenen te midden van de chaos zonder omhaal en presenteerden zichzelf en zeiden: ‘We zijn hier om te helpen’.”

“We willen graag onze oprechte waardering uitspreken voor de steun van de Scientology pastoraal werkers tijdens de crisis van de New South Wales bosbrand. Dankzij jullie hulp was de Landelijke Brandweerdienst in staat een effectieve brandweermacht in stand te houden.” – Hoofdofficier, Landelijke Branden Service, Nieuw Zuid Wales, Australië

“Het team van pastoraal werkers van Scientology heeft echt geholpen bij het herstellen van het mentale en spirituele welzijn van diegenen die getroffen waren door de aardbeving en tsunami in Banda Aceh. Wij verwachten van iedereen dat zij dit team zullen bijstaan bij het uitvoeren van hun taken en bij het invoeren van hun programma's in het veld.” – Commandant van het Militaire District, Banda Aceh

“Het geeft mij een sterk gevoel van iets gepresteerd te hebben nu wij het trainingsprogramma van drie weken hebben voltooid waarin wij communicatie- en andere vaardigheden hebben geleerd van de pastoraal werkers van Scientology bij hun Goodwill Tour in India. Ik ben er trots op dat dit trainingsprogramma werd gedaan op mijn nederige verzoek.” – Commandant, Centrale Reserve Politie, New Delhi, India

In één jaar
legden
520
PASTORAAL
WERKER TEAMS
270000
kilometer af om
1,2
miljoen
MENSEN
TE HELPEN

“Deze engelen verschenen te midden van de chaos zonder omhaal en presenteerden zichzelf en zeiden: ‘We zijn hier om te helpen’.” – Coördinator Rampenbestrijding, Christchurch, Nieuw Zeeland

“Wij willen jullie bedanken voor de waardevolle tijd die jullie hebben gespendeerd aan ons door een seminar te houden over Ethiek tijden Rampen. Deze kennis stelt ons in staat om door te gaan met het humanitaire werk dat we al 98 jaar doen in deze stad en trouw te blijven aan de grondbeginselen van het Rode Kruis die aan de basis liggen van onze dagelijkse activiteiten.” – President, Rode Kruis, La Serena, Chili

“Ik wil mijn waardering en erkenning uitspreken over de diensten die door de pastoraal werkers van Scientology in Uganda zijn verleend door met succes onze gemeenten vaardigheden bij te brengen ter verbetering van het leven door in de 15 districten van Uganda seminars te houden – allemaal gericht op het verbeteren van vreedzame co-existentie.” – Speciale Assistent van de President, Republiek van Uganda

Net zoals de helder gele shirts van de pastorale werkers warm worden begroet in rampgebieden, zo zijn de gele tenten van de Pastorale Werkers Cavalcades altijd een welkom gezicht in stedelijke en landelijke gebieden.

Alle Scientology kerken, waar dan ook, sponsoren die reizende informatiecentra in het centrum van hun stad of in afgelegen dorpen. Ze staan open voor iedereen en zij bieden workshops en lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals het huwelijk en gezinskwesties, het te boven komen van stress en onderdrukking, het herstellen van eerlijkheid en integriteit en het oplossen van problemen op het werk. Pastoraal werkers geven ook seminars aan de politie, aan EHBO-ers en plaatselijke rampenorganisatie.

Plaatselijke notabelen verwelkomen de teams, knippen lintjes door om hun aankomst te verkondigen en erkennen zo hun waarde voor de samenleving. De pastoraal werkers brengen als tegenprestatie hulp aan duizenden tegelijk en delen vaardigheden die mensen in staat stellen om zichzelf en anderen beter te helpen.

“De kennis die jullie hebben gebracht is een licht op de weg naar een gelukkiger leven.”

“Aan de pastoraal werkers van de Trans Siberië Goodwill Tour: dank jullie wel uit de grond van mijn hart en in naam van mijn team, voor de seminars over effectieve communicatie en hoe succesvol te worden die jullie aan ons hebben gegeven en die gebaseerd zijn op de ontdekkingen van de beroemde mensenvriend en filosoof L. Ron Hubbard. De kennis die jullie hebben gebracht is een licht op de weg naar een gelukkiger leven. Deze kennis heeft ons helpen beseffen dat de mens is voorbestemd om anderen te dienen met zijn vaardigheden, talenten en kennis. Wij wensen jullie alle succes in jullie nobele missie.” – Bedrijfsdirecteur, Chita, Rusland

“Bedankt voor al het goede werk dat u heeft gedaan voor de mensen in Zambia. Zij die jullie training hebben gevolgd waarderen jullie werk, vooral omdat jullie je richten op mensen die het moeilijk hebben en die onderbedeeld zijn in deze wereld en jullie helpen om het destructieve gedrag van de mens te veranderen. Ik wens jullie het beste met jullie werk.” – Directeur, Zambia Ministerie van Onderwijs

HET HEROPBOUWEN VAN LEVENS IN

SAMOA

In december 2012 werd Samoa getroffen door een wervelstorm waardoor 5000 mensen dakloos werden, 11 mensen werden vermist en er 5 doden vielen. Het grootste deel van het eiland Upolu, waar de hoofdstad is gevestigd, verloor alle elektriciteitsleidingen en huizen, en over het hele eiland werden bomen ontworteld. De pastoraal werkers hielpen in samenwerking met het Kantoor van de Nationale Rampenbestrijding en met de Overkoepelende Organisatie voor Particuliere Instellingen duizenden mensen in evacuatiekampen en gaven seminars in de universiteit van Samoa en andere onderwijsinstellingen.

Het was niet de eerste keer dat de pastoraal werkers ter plaatse waren om de inwoners van Samoa te helpen in een tijd van rampspoed. In 2007 trainde een Pastoraal Werkers Goodwill Tour de politie en brandweer van Samoa in rampenbestrijding en andere functies van pastoraal werkers. De Premier bedankte hen voor hun bijdrage.

“Ik wil mijn dank betuigen aan de pastoraal werkers van Scientology dat zij Samoa hebben opgenomen in de lijst van landen die zijn uitgekozen voor het trainingsprogramma voor rampenbestrijding.” – Premier van Samoa

HELPEN IN CRISISTIJDEN IN

LONDEN

Pastoraal werkers hebben actief geholpen gedurende een aantal van de moeilijkste crises van de laatste tijd. Nadat terroristen bommen hadden laten ontploffen in de metro van Londen, vormden 250 pastoraal werkers zes hulpploegen om de getraumatiseerde overlevenden in veiligheid te brengen en om verlichting te brengen aan oververmoeide reddingsploegen.

Een paar jaar later, toen er rellen ontstonden na een schietpartij met de politie, waren pastoraal werkers ter plaatse om te helpen met de opruimingsacties en om spirituele eerste hulp te bieden zodat de politie snel kon herstellen van uitputting en stress.

En in februari 2014 hielpen teams van pastoraal werkers bij reddingsacties na ernstige overstromingen, stutten huizen, brachten voedsel en voorraden en dienden spirituele assistentie toe om shock en trauma te verlichten.

“Ik ben een Britse inspecteur van de politie in Londen en wil het geweldige werk van jullie pastoraal werkers, hun toewijding, hun vriendelijke natuur en professionalisme onder jullie aandacht brengen. De jonge volwassenen zijn een inspiratie voor onze jongeren.” – Inspecteur van Politie, Londen