INLEIDING

HULP BIEDEN AAN
IEDEREEN, WAAR DAN OOK

De Verenigde Naties hebben gemeld dat in een recent jaar natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen de levens van zo’n 208 miljoen mensen hebben getroffen. Het grootste netwerk van hulporganisaties bij rampen ter wereld was slechts in staat om 15 procent van hen op dat moment te bereiken Hoe moet dat met de rest?

Het internationale Pastoraal Werkers rampenbestrijdingsteam werkt hard om te helpen deze kloof te overbruggen. Sinds 1976, en vooral in het laatste decennium, zijn de Pastoraal werkers een erkende mondiale kracht geworden die hulp bood op 200 rampplekken in het kielzog van aardbevingen en tsunami’s, overstromingen en bosbranden, orkanen en tyfoons.

IN ÉÉN JAAR ZIJN
WERELDWIJD
208
MILJOEN
LEVENS
DOOR
RAMPEN GETROFFEN

L. Ron Hubbard introduceerde het Pastoraal werker programma nadat hij had geobserveerd dat misdaad en geweld in de samenleving toenamen in verhouding tot de daling van religieuze invloed. Het Pastoraal werkers-programma biedt onvoorwaardelijke hulp, zoals dat wordt uitgedrukt in het motto “Er kan iets aan gedaan worden”. Zij doet dat met hulpmiddelen en praktische oplossingen voor het helpen van anderen die beschikbaar zijn voor gebruik door zowel scientoloogen als niet-scientoloogen.

Pastoraal werkers zijn vaak onder de eerste vrijwilligers die bij een ramp ter plaatse zijn en verlenen de hulp die het meest noodzakelijk wordt geacht door de officiële rampenbestrijdingsorganisaties. Ze zijn opgeleid om degene in ernstige nood verkeren te helpen en bijstand te verlenen aan reddingswerkers en slachtoffers van de ramp met logistieke en “geestelijke eerste hulp”. Ook leiden ze anderen op in de vaardigheden van de Pastoraal werker en vaak blijven zij nadat de acute crisis voorbij is om de gemeenschap te helpen met herstel op lange termijn.

Het hedendaagse programma van de Pastoraal werker richt zich op de opleiding voor noodhulp in gemeenschappen voordat een ramp zich voordoet. Ze bereiken dit door middel van rondreizende exposities en seminar-faciliteiten in de herkenbare gele tenten van de Pastoraal werkers en Goodwill Tours.

Pastoraal werkers leiden burgers in de lokale gebieden op om iedere door de mens veroorzaakte of natuurlijke ramp of andere uitdaging die van invloed kan zijn op een persoon, familie of gemeenschap, te reageren. Door het verstrekken van 19 verschillende onderdelen van de technieken van het Scientology Handboek, een uitgebreide handleiding van Scientology grondbeginselen, onderwijzen Pastoraal Werkers hoe lijden en trauma te verlichten, problemen op te lossen, hoe om te gaan met crises en relaties te herstellen, of het nu binnen een gezin is of tussen landen. Zij brengen praktische oplossingen voor hedendaagse zorgen. Met inbegrip van het oprichten van een organisatie, het handhaven van effectieve communicatie en het bereiken van de doelstellingen van een gemeenschap.

Pastoraal werkers hebben 24 miljoen kilometer afgelegd op 5 continenten en in 17 talen hulp verleend aan meer dan 18 miljoen personen.