SCIENTOLOGY GEESTELIJKEN

Diegenen die zijn opgeleid om Scientology ceremonies en andere spirituele counseling te leveren, worden aangeduid als geestelijken. Voor de definitieve certificering als een auditor geldt als voorvereiste dat hij als geestelijke is ingewijd, maar men hoeft niet over deze auditorcertificering te beschikken om officieel als geestelijke te worden ingewijd in de Scientology Kerk.

Training voor geestelijke

Om een gewijd Scientology geestelijke te worden, doorloopt men een trainingsprogramma dat niet alleen gaat over de Scientology religie, maar dat ook tot een goed begrip leidt van alle grote religies in deze wereld. De geestelijke-in-opleiding leert dan alle Scientology plechtigheden te leveren alsmede andere geestelijke diensten en wordt dan officieel gewijd in de Scientology Kerk.

De kapelaan

In een Scientology Kerk is de kapelaan een officieel ambt. Dit is de persoon die zondagsdiensten leidt en voorzitter is bij officiële plechtigheden. De kapelaan verleent ook geestelijke bijstand aan scientologen op een meer persoonlijk niveau. Het is uiteraard bekend in de Scientology gemeenschap, dat als er persoonlijke moeilijkheden zijn die iemands leven of zijn gezin bedreigen, dat de Kapelaan dan altijd beschikbaar is voor raad en bijstand.