HUWELIJKSCOUNSELING

Een gelukkig huwelijk vormt de basis voor een gelukkig en gezond gezin. Als er een echtpaar onenigheden krijgt in de echtelijke sfeer, dan heeft dat niet alleen op hen persoonlijk betrekking, maar heeft dit ook een ernstige rimpel effect op de kinderen en andere gezinsleden. De kapelaan of een geestelijke van Kerk kan hen helpen hun problemen op te lossen en zelfs een nog sterkere basis voor hun relatie te bouwen dan wat er al bestond.

De Scientology Huwelijkscounseling is een exacte procedure voor het verlichten van echtelijke problemen. Het richt zich op de wortel van al deze problemen: overtredingen tegen de morele code waarover het echtpaar eerder overeenstemming had maar waardoor nu hun communicatie wordt geremd.

De huwelijkscounseling van Scientology herstelt niet alleen de communicatie, maar bewerkstelligt ook de daarmee gepaard gaande heropleving van de affiniteit en de realiteit. Door het toepassen van deze technieken hebben kapelaans en andere geestelijken van Scientology met succes duizenden huwelijken gered.