OVER HET PROGRAMMA

HET UITROEIEN VAN HET PROBLEEM DOOR MIDDEL VAN
DRUGSPREVENTIE

In de veertig jaar ervaring met rehabilitatie en preventie hebben de medewerkers van Narconon, die voorlichting geven over drugs, gezien dat jongeren die informatie en begrip kregen over de gevolgen van drugs veelal het besluit namen om niet met drugs te beginnen.

“Bangmakerij” heeft vaak niet gewerkt en heeft in sommige gevallen er zelfs toe geleid dat jongeren met drugsgebruik doorgingen aangezien zij informatie kregen die niet bleek te kloppen.

Het Narconon drugsvoorlichtingsprogramma is gebaseerd op bewezen gegevens. Na een recent nauwkeurig onderzoek naar de resultaten van dit programma, bleek dat het doeltreffend was bij de afname van drugsgebruik onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De belangrijkste factor van het succes van de drugsvoorlichting van Narconon zijn zowel de inhoud van de lezingen als de manier waarop zij gegeven worden. Interactieve presentaties bevatten eenvoudige en feitelijke informatie over de lichamelijke en mentale gevolgen van drugs alsook over andere maatschappelijke problemen die met drugsgebruik te maken hebben. In de lezingen zijn ook praktijkgerichte demonstraties opgenomen met de nadruk op hoe het van toepassing is in het dagelijks leven.

Narconon geeft op die manier een realistisch beeld van drugsgebruik. Er wordt niet gewoon tegen jongeren verteld dat zij “nee” moeten zeggen, zij krijgen de informatie waardoor zij zelf tot de conclusie komen dat zij hier niet aan moeten beginnen en wat nog belangrijker is, de lezingen laten zien hoe zij nee kunnen zeggen en waar zij precies nee tegen zeggen.

De lezingen van Narconon gaan ook in op de problemen die vaak de oorzaak zijn van drugsgebruik. Bij tieners kan de oorzaak vaak verveling zijn of een onvermogen om met anderen te communiceren. Daarom worden ook andere onderwerpen behandeld, zoals het stellen en bereiken van doelen om zo te laten zien dat dit een manier is om niet in de valkuil van alcohol- en drugsmisbruik te belanden.

De lezingen van Narconon worden verdeeld in verschillende onderwerpen:

NARCONON
drugsdeskundigen
hebben lezingen gegeven aan wel
16
MILJOEN
STUDENTEN
—in—
35
LANDEN

■ De lichamelijke gevolgen van drugs

■ Hoe drugs het verstand beïnvloeden

■ Marihuana – de mythe

■ De Feiten over XTC

■ De Feiten over Methamfetamine

■ Drugs en alcohol: hoe de media jongeren beïnvloeden

■ Tabak, roken en je gezondheid

■ LSD – een van de gevaarlijkste drugs van tegenwoordig

■ Het stellen en bereiken van doelen in het leven – hoe dit de behoefte aan drugs weghaalt

■ Hoe je weerstand kunt bieden tegen de druk om drugs te gebruiken

■ Verslaving – hoe het begint en wat iemand verslaafd houdt

■ Hoe emoties een rol spelen bij drugsgebruik