ACTIVITEITEN IN DE MAATSCHAPPIJ

NARCONON-PROGRAMMA:
HET CREËREN VAN EEN DRUGSVRIJE SAMENLEVING

NARCONON biedt PRESENTATIES aan over DRUGSVOOR-LICHTING voor een GROTE VARIATIE AAN PLAATSEN – scholen, VERENIGINGEN, KERKEN tot BUURTHUIZEN om hen te VOORZIEN van ESSENTIËLE INFORMATIE over DRUGSGEBRUIK.

Bij het nastreven van het doel om alcohol- en drugsmisbruik uit de wereld te helpen, zoeken personeelsleden van Narconon en vrijwilligers contact met hulpverleners, onderwijzers, wetgevers en anderen en tonen hen de voorlichtingscampagnes om hen bewust te maken van de omvang van het probleem en het bieden van doeltreffende oplossingen.

Die mensen die drugs gebruiken maken niet alleen hun eigen leven kapot, maar vormen meestal een risico voor anderen. De drugsvoorlichting van Narconon helpt mensen om volledig de mechanismen van verslaving te begrijpen en maakt duidelijk wat de exacte gevolgen zijn van drugs op het verstand en het lichaam. Het is bewezen dat deze informatie mensen er van weerhoudt om alcohol en drugs te gebruiken.

Narconon geeft drugsvoorlichting op allerlei plaatsen – op scholen, allerlei verenigingen, kerken en buurthuizen – met essentiële informatie over drugsgebruik.

De activiteiten van Narconon in de maatschappij omvatten verder verspreiding van informatiemateriaal over drugs op gezondheidsbeurzen en sponsoring van belangrijke sportevenementen. Voorlichtingsboekjes van Narconon over drugs zijn uitgedeeld aan honderdduizenden mensen in tien verschillende talen over de gehele wereld.

In Colombia bijvoorbeeld, voerde Narconon een voorlichtingscampagne door het hele land met lezingen aan scholen, in universiteiten en allerlei andere groepen en nam tevens deel aan het Wereld Congres tegen Drugsverslaving.

Toen Hawaï in de greep kwam van een methamfetamine epidemie, organiseerde Narconon voor de hele staat een voorlichtingscampagne en produceerde een DVD “Ervoor zorgen dat je kinderen drugsvrij blijven – wat ouders moeten weten.” Met daarin interviews met ouders. Door Narconon Hawaï werden 9.000 exemplaren van deze dvd verspreid op alle eilanden met daarna lezingen aan tienduizenden studenten in 100 scholen en groepen.

Samen met de mobiele tentoonstelling van de Drug Enforcement Administration in de Verenigde Staten en het museum op Times Square in New York City, hebben Narconon drugspreventie specialisten lezingen gegeven aan duizenden schoolkinderen die het terrein bezochten.

De personeelsleden van Narconon en de vrijwilligers geven drugsvoorlichting op scholen, aan de politie, aan groepen in de samenleving en in bedrijven.

De personeelsleden van Narconon en de vrijwilligers hebben lezingen gegeven over doeltreffende rehabilitatie- en drugspreventietechnieken op internationale conferenties in India, Pakistan, China, Afrika, Iran en andere landen.

Op de Filippijnen heeft Narconon International, op uitnodiging van de Philippine Drug Enforcement Agency en Dangerous Drugs Board, opleidingen in afkick, rehabilitatie en voorlichting gegeven aan hulpverleners. Na hun opleiding hebben Filippijnse agenten zelf lezingen gegeven aan meer dan 200.000 studenten.

In Mumbai, India, hebben de personeelsleden van Narconon International studenten van zes universiteiten, artsen van een medische universiteit en aan andere maatschappelijke groepen opgeleid in het geven van drugsvoorlichting.

De personeelsleden van Narconon International reisden naar Accra, Ghana, om daar te helpen een drugsvoorlichtingscentrum op te starten. Sindsdien reizen de personeelsleden van Narconon Ghana ieder jaar het land door om drugsvoorlichting te geven aan duizenden kinderen en volwassenen in scholen en op allerlei andere plekken.

70
PROCENT
VAN DE MENSEN DIE NARCONON PROGRAMMA
HEBBEN GEDAAN
is
NOOIT
meer
VERSLAAFD GERAAKT

Wat in de Verenigde Staten begon als een impuls vanuit de bevolking onder de naam “Friends of Narconon” is nu in meer dan 4.000 scholen in de Verenigde Staten onderdeel van hun onderwijsprogramma.

De Narconon Internationale Wetenschap Adviesraad heeft ook een centrale rol op het gebied van drugsrehabilitatie ingenomen. De leden van deze Raad hebben jarenlang klinische studies gedaan over de verschillende aspecten van detoxprocedures. Ze hebben talrijke documenten gepresenteerd over deze procedures aan wetenschappelijke conferenties en in tijdschriften, inclusief het Royal Swedish Academy’s Academic Journal, het Journal of Toxicology, de American Public Health Association, en de International Conference on Human Detoxification.